×

اخبار

1400/10/15

گزارش سیمای ملی از دستاوردهای شرکت های ایرانی در هفتمین نمایشگاه هوایی

گزارش سیمای ملی از دستاوردهای شرکت های ایرانی در هفتمین نمایشگاه بین‌المللی فرودگاه ، هواپیما و پرواز که از ۱۲ الی ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰ در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد.

گزارش سیمای ملی از دستاوردهای شرکت های ایرانی در هفتمین نمایشگاه هوایی