×

اخبار

1400/10/15

گزارش تصویری از حضور شرکت تولید ملزومات برق در هفتمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته تهران

نمایشگاه امسال در سالن 38/2 با حضور شرکت های دولتی و بخش خصوصی فعال در حوزه حمل و نقل هوایی از 12 الی 15 دی ماه 1400 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. شرکت تولید ملزومات برق امسال نیز افتخار حضور در این نمایشگاه و میزبانی از مدیران و بازدیدکنندگان فعال در صنعت هوایی را داشت.

گزارش تصویری از حضور شرکت تولید ملزومات برق در هفتمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته تهران