×

پروژه ها

سال 1377

ساخت و نصب دكلهای روشنایی اپرون فرودگاهی (فرودگاه امام خمینی)

محصول : روشنایی اپرون  ،  کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال1377

توليد 3000 تن ناودانی برای احداث ترمينال فعلی فرودگاه امام خمينی

محصول : سازه فلزی، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1380

تهيه طرح و ساخت قطعات و اجرای سنگ نمای داخلی ترمينال بصورت خشكه چينی (فرودگاه امام خمینی)

محصول : سازه فلزی، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1382

ساخت و نصب دكلهای روشنایی فرودگاه مهرآباد

محصول : روشنایی اپرون، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1382

طراحی ، ساخت و نصب سيستم روشنایی Inter Charge جاده های فرودگاه امام خمينی

محصول : تابلو برق، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1383

تجهيزات روشنایی باند فرودگاه اصفهان

محصول : روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1383

راهبری، تعمير و نگهداری روشنایی باند فرودگاه امام خمينی

محصول : روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1384

نصب و راه اندازی سيستم روشنایی فرودگاه عسلويه

محصول : روشنایی باند، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1384

طراحي، ساخت و نصب دكلهای روشنایی فرودگاه كيش

محصول : روشنایی اپرون، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1385

تهيه و نصب تجهيزات و اصلاح شبكه و پستهای برق فرودگاه اصفهان

محصول : تابلو برق، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال 1385

احداث پستها و اجرای روشنایی باند فرودگاه كيش

محصول : روشنایی باند، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1386

خريد علائم اطلاعاتی و راهنمايی سطوح پروازی ساين 450 برای پنج فرودگاه کشور

محصول : روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1386

طراحي، ساخت و نصب دكلهای روشنایی فرودگاهها

محصول : روشنایی اپرون، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1386

تهيه و نصب تجهیزات روشنایی باند فرودگاه عسلويه CAT II

محصول : روشنایی باند، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1387

فروش و نصب تجهيزات روشنایی باند به فرودگاه كيش CAT I, CAT II

محصول : روشنایی باند، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1389

فروش تجهيزات روشنایی باند به شركت فرودگاهها

محصول : روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1390

فروش دكلهای روشنایی فرودگاههای سودان

محصول : روشنایی اپرون، کارفرما: شركت يويانگ (بین المللی)

سال1390

فروش سيستم روشنایی فرودگاه شاهرود

محصول : روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال 1391

ساخت و تحويل صندلی های فرودگاهی

محصول : تجهیزات ترمینالی، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1391

فروش چراغهای بيكن

محصول تابلو برق، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1391

فروش سيستمهای روشنایی LED فرودگاه بجنورد

محصول تابلو برق، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1391

فروش ترانسها و بريكرهای فرودگاه بوشهر

محصول تابلو برق، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال 1391

فروش ترانسها و بريكرهای فرودگاه بوشهر

محصول تابلو برق، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1391

تهيه و نصب تابلوهاي برق فرودگاههاي كشور

محصول تابلو برق، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1392

تامين لامپ های فرودگاهی

محصول: روشنایی باند، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1392

فروش تجهيزات روشنایی باند به شركت فرودگاهها

محصول: روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1393

تجهيزات روشنايی باند فرودگاه نجف

محصول: روشنایی باند، کارفرما: فرودگاه نجف (بین المللی)

سال1393

تامين و اجرا روشنايی هلی پد فاز 12

محصول: روشنایی هلی پد، کارفرما: وزارت نفت

سال1393

فروش و نصب تابلوهاي برق فرودگاه مهرآباد

محصول: تابلو برق، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1393

ساخت و نصب قطعات اسكلت فلزي ترمينال جديد فرودگاه كيش

محصول: سازه فلزی، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1393

تامین ترانسهاي فرودگاه مهرآباد

محصول: روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال 1394

تامین چراغ های روشنایی باند فرودگاه شاهرود

محصول: روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال 1394

تامین قطعات یدکی تجهیزات روشنایی باند

محصول: روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال 1394

تامين لامپ های فرودگاهی

محصول: روشنایی باند، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال 1394

اجرای هلی پد هلال احمر بجنورد

محصول: روشنایی هلی پد، کارفرما: هلال احمر

سال 1395

تامین و ساخت تجهیزات یدکی سیستم روشنایی باند فرودگاه شیراز

محصول: روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال 1395

تامین و ساخت تجهیزات جانبی سیستم روشنایی باند فرودگاه بندرعباس

محصول: روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال 1395

تامین و ساخت تجهیزات جانبی سیستم روشنایی باند فرودگاه اهواز

محصول: روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال 1395

تامین و ساخت تجهیزات جانبی سیستم روشنایی باند فرودگاه خرم آباد

محصول: روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال 1395

ساخت،نصب و راه اندازی تابلوهایLED علائم سطوح پروازی فرودگاه خارک

محصول: روشنایی باند، کارفرما: وزارت نفت

سال 1395

ساخت تابلوهایLED علائم سطوح پروازی فرودگاه عسلویه

محصول: روشنایی باند، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1395

تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات روشنایی باند فرودگاه هندورابی

محصول: روشنایی باند، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال 1395

ساخت، نصب و راه اندازی 50 دستگاه ساین LED (برای 16 عدد از فرودگاههای کشور)

محصول: روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال 1395

تامین و ساخت تجهیزات جانبی سیستم روشنایی باند فرودگاه

محصول: روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1395

تامین چراغ ضد انفجار Obstruction

محصول: روشنایی هلی پد، کارفرما: وزارت نفت

سال 1396

تامین و ساخت فاز اول چراغهای روشنایی هلی پد پروژه ایران مال

محصول: روشنایی هلی پد، کارفرما: ایران مال

سال 1396

تامین و نصب دو دستگاه دیزل ژنراتور 150 KW فرودگاه هندورابی

محصول: تابلو برق، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال 1396

تهیه،ساخت، نصب و اجرای تاسیسات و تجهیزات برقی وسیستم های LV ترمینال جدید بین المللی و داخلی، موتورخانه و تونل تاسیسات فرودگاه کیش (شامل ساخت 10 عدد PBB و غیره)-EPC

محصول: EPC (PBB , …)، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال 1396

تامین،ساخت، نصب و راه اندازی بزرگترین هلی پورت ایران (هلی پورت فرودگاه بین المللی کیش)

محصول: روشنایی هلی پد، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال 1396

تامین،ساخت، نصب و راه اندازی سیستم روشنایی باند CATII باند جنوبی فرودگاه کیش

محصول: روشنایی باند، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال 1397

تامین و ساخت قطعات یدکی علائم سطوح پروازی

محصول: روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال 1397

تامین و ساخت فاز دوم چراغهای روشنایی باند هلی پد پروژه ایران مال

محصول: روشنایی هلی پد، کارفرما: ایران مال

سال 1397

تامین و ساخت صندلی های فرودگاه ترمینال سلام

محصول: تجهیزات ترمینالی ، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال 1397

تامین قطعات یدکی سیستم روشنایی سطوح پروازی

محصول: روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1380

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت قائمشهر 2

نوع قرارداد: PC ، کارفرما: شرکت برق منطقه ای مازندران ، محل انجام: قائم شهر- مازندران ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1380

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت بابل 2

نوع قرارداد: PC ، کارفرما: شرکت برق منطقه ای مازندران ، محل انجام: بابل ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1380

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت ساری 2

نوع قرارداد: PC ، کارفرما: شرکت برق منطقه ای مازندران ، محل انجام: ساری ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1380

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت سر پل ذهاب

نوع قرارداد: PC ، کارفرما: شرکت برق منطقه ای غرب ، محل انجام: سرپل ذهاب - کرمانشاه ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1381

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت کنگاور

نوع قرارداد: PC ، کارفرما: شرکت برق منطقه ای غرب ، محل انجام: کنگاور- کرمانشاه ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1381

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت خاش

نوع قرارداد: PC ، کارفرما: شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان ، محل انجام: خاش ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1381

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت زاهدان

نوع قرارداد: PC ، کارفرما: شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان ، محل انجام: زاهدان ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1382

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت کارخانه آلومینیوم سازی اراک

نوع قرارداد: PC ، کارفرما شرکت المینیوم اراک ، محل انجام: اراک ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1382

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت اسلام آباد غرب

نوع قرارداد: PC ، کارفرما: سازمان توانیر ، محل انجام: اسلام آباد غرب- کرمانشاه ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1382

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت افراجرد

نوع قرارداد: PC ، کارفرما: سازمان توانیر ، محل انجام: افراجرد- همدان ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1382

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت چشمه سفید

نوع قرارداد: PC ، کارفرما: سازمان توانیر ، محل انجام: چشمه سفید- کرمانشاه ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1383

توسعه پست های 400/230/63/20 کیلوولت زنجان

نوع قرارداد: PC ، کارفرما: شرکت برق منطقه ای زنجان ، محل انجام: زنجان ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1383

توسعه پست های 230/63 کیلوولت نقش جهان و راوند

نوع قرارداد: Turnkey ، کارفرما: شرکت برق منطقه ای اصفهان ، محل انجام: راوند- کاشان ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1384

تامین و اجرای پست برق 132/20 کیلوولت سردرود

نوع قرارداد: PC ، کارفرما: شرکت برق منطقه ای استان اذربایجانبوشهر- عسلویه ، محل انجام: ارومیه ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1384

تامین و اجرای پست برق 132/20 کیلوولت ارومیه 4

نوع قرارداد: PC ، کارفرما: شرکت برق منطقه ای استان اذربایجان ، محل انجام: ارومیه ، وضعیت: اتمام پروژه

سال 1388

اجرای خط انتقال نیرو 63 کیلوولت عامری به امین اشرفی

نوع قرارداد: PC ، کارفرما: شرکت برق منطقه ای استان تهران ، محل انجام: تهران ، وضعیت: اتمام پروژه

سال 1388

اصلاح شبکه برق و پستهای فرعی برق فرودگاه اصفهان

نوع قرارداد: PC ، کارفرما: شرکت هواپیمایی ایران ، محل انجام: اصفهان ، وضعیت: اتمام پروژه

سال 1391

اجرای بخش برق تصفیه خانه آب جنوب غرب تهران

نوع قرارداد: PC ، کارفرما: آب و فاضلاب تهران شرکت آب ، محل انجام: تهران ، وضعیت: اتمام پروژه

سال 1393

احداث برق اضطراری فولاد خوزستان

نوع قرارداد: PC ، کارفرما: KSC ، محل انجام: اهواز- خوزستان ، وضعیت: اتمام پروژه

سال 1392

احداث پست اصلی 36 کیلوولت و پست فرعی 20 کیلوولت بندر خدماتی پارس عسلویه

نوع قرارداد: PC ، کارفرما: PSEEZ ، محل انجام: بوشهر- عسلویه ، وضعیت: اتمام پروژه

سال 1395

تامین 30 عدد ترانسفورماتورهای قدرت فرودگاههای کشور

نوع قرارداد: P ، کارفرما: شرکت مادر تخصصی فرودگاهی ، محل انجام: ایران ، وضعیت: اتمام پروژه

سال 1396

احداث پست برق فشار قوی 63/20KV کارخانه کربنات سدیم کاوه

نوع قرارداد: PC ، کارفرما: شرکت گروه صنعتی کاوه ، محل انجام: فارس- فیروز آباد ، وضعیت: اتمام پروژه

سال 1394

اجرای سیستم روشنایی فرودگاه عسلویه خلیج فارس (فاز 1)

نوع قرارداد: Maintenance & Operation ، کارفرما: PSEEZ ، محل انجام: عسلویه ، وضعیت: اتمام پروژه

سال 1395

اجرای سیستم روشنایی فرودگاه عسلویه خلیج فارس (فاز 2)

نوع قرارداد: Maintenance & Operation ، کارفرما: PSEEZ ، محل انجام: عسلویه ، وضعیت: اتمام پروژه

سال 1397

نصب، راه اندازی و تعمیر و نگهداری برق، مکانیک و سیستم های F&G تونل توحید

نوع قرارداد: Maintenance & Operation ، کارفرما: شهرداری تهران ، محل انجام: تهران ، وضعیت: اتمام پروژه

سال 1396

اجرای سیستم روشنایی مسیر پرواز فرودگاه چابهار

نوع قرارداد: Maintenance & Operation ، کارفرما: منطقه آزاد چابهار، محل انجام: چابهار، وضعیت: اتمام پروژه

سال 1397

اجرای سیستم روشنایی مسیر پرواز فرودگاه امام

نوع: Maintenance & Operation ، کارفرما: شرکت هواپیمایی ایران، محل انجام پروژه: تهران، وضعیت: اتمام پروژه

سال 1398

اجرای کامل تاسیسات برق ترمینال، موتورخانه، تاسیسات زیربنایی، روشنایی محوطه، نیروگاه، پست برق فشار متوسط و ضعیف ترمینال جدید فرودگاه کیش

کارفرما: سازمان منطقه آزاد کیش ، محل انجام پروژه: جزیره کیش ، وضعیت: در حال انجام

سال 1400

احداث پست برق پست 132/20 کیلوولت کارخانه فولاد خیام نیشابور

نوع قرارداد: EPC ، کارفرما: شرکت فولاد خیام ، محل انجام پروژه: خراسان-نیشابور ، وضعیت: در حال انجام

فرودگاه کیش

نوع محصول: Jet 1000   نام کارفرما: توسعه و مديريت بندر و فرودگاه کيش

فرودگاه بین المللی خلیج فارس

نوع محصول: Jet 1000   نام کارفرما: سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس

فرودگاه امام خمینی

نوع محصول: MVF 480   نام کارفرما: فرودگاه امام خمينی

فاز 20 و 21 پارس جنوبی

نوع محصول: Jet 1000  نام کارفرما: مهندسي و ساختمان صنايع نفت

پروژه بندر شهید رجایی

نوع محصول: Jet 1000  نام کارفرما: موسسه مکين

 

پالایشگاه ستاره خلیج فارس

نوع محصول: Jet 1000  نام کارفرما: پالايشگاه ستاره خليج فارس

 

استادیوم یادگار امام قم

نوع محصول: LightMaster One  نام کارفرما: توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

استادیوم ورامین

نوع محصول: Jet 2000  نام کارفرما: توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

استادیوم ملارد

نوع محصول: Jet 2000  نام کارفرما: توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

استادیوم شهریار

نوع محصول: Jet 2000  نام کارفرما: توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

استادیوم شهر قدس

نوع محصول: LightMaster One   نام کارفرما: توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

استادیوم سبزه وار

نوع محصول: LightMaster One   نام کارفرما: توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

استادیوم ساوجبلاغ

نوع محصول: Jet 2000  نام کارفرما: توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

استادیوم رباط کریم

نوع محصول: Jet 2000  نام کارفرما: توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

استادیوم دامغان

نوع محصول: Jet 2000  نام کارفرما: توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

استادیوم تختی آبادان

نوع محصول: LightMaster One  نام کارفرما: پالايش نفت آبادان

استادیوم بوشهر

نوع محصول: LightMaster One   نام کارفرما: توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

 

بزرگراه خلیج فارس

نوع محصول: ĺnnova   نام کارفرما: عمران و خدمات شهری کيش

نيروگاه خرمشهر ، يزد ، پرند و اروميه

نام کارفرما: سازمان توسعه برق ايران نوع محصول: پايه برق گير

نيروگاه خرمشهر ، يزد ، پرند و اروميه

نام کارفرما: سازمان توسعه برق ايران نوع محصول: پايه برق گير

متانول كاوه

نام کارفرما: گروه صنعتی كاوه نوع محصول: برج روشنايی

فولاد لرستان

نام کارفرما: شرکت فولاد لرستان نوع محصول: برج روشنايی

فرودگاه كيش

نام کارفرما: شرکت توسعه و مديريت بندر و فرودگاه كيش نوع محصول: برج روشنايی

فرودگاه خليج فارس

نام کارفرما: سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژيی پارس نوع محصول: برج روشنايی

شهرك هاي صنعتی تهران

نام کارفرما: وزارت صنايع نوع محصول: برج روشنايی

سايت و پل پتروشيمی ماهشهر

نام کارفرما: سازمان منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی نوع محصول: برج روشنايی

سازه های ترمینال جدید فرودگاه کیش

نام کارفرما: شرکت ملی ساختمان نوع محصول: سازه فلزی خاص

روشنايي جزیره قشم

نام کارفرما: سازمان منطقه آزاد قشم نوع محصول: برج روشنايی

برج روشنايي 100 ايستگاه دكل سراسر كشور

نام کارفرما: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ايران نوع محصول: برج روشنايی

روشنایی بندر خرمشهر

نام کارفرما: شرکت افق سحر اروند نوع محصول: برج روشنايی

روشنایی اپرون

نام کارفرما: فرودگاه سنندج نوع محصول: برج روشنايی

دكل هاي مخابراتي

نام کارفرما: شرکت مخابرات ايران نوع محصول: برج مخابراتی

خط امين اشرافي-عامري ، خط پرديس- درياچه لار ، خط دوشان تپه

نام کارفرما: شرکت برق منطقه ای تهران نوع محصول: برج روشنايی برج انتقال نيرو

پروژه همدان و بيجار

نام کارفرما: شرکت شيما فرمند نوع محصول: برج روشنايی

پروژه توربو كمپرسور

نام کارفرما: شرکت مكو(مهندسی وساخت برق وكنترل مپنا) نوع محصول: سازه فلزی

پروژه تقویت فشار گاز دهق و پل کله

نام کارفرما: شرکت ملی گاز ايران نوع محصول: برج روشنايی

پتروشيمي جم ، كاويان - طرح اوره و آمونياك

نام کارفرما: شرکت ملی پتروشيمی نوع محصول: برج روشنايی

پایه های روشنایی 9 متری

نام کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ايستگاه تقويت فشار گاز دهق و پل کله   نوع محصول: پايه چراغ

پایه های 25متری ایستگاه تقویت فشار گاز صفاشهر

نام کارفرما: شرکت شيما فرمند  نوع محصول: برج روشنايی

پالايشگاه های تهران ، شازند و انبار نفت يزد

نام کارفرما: شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی ايران نوع محصول: برج روشنايی

پالایشگاه ستاره خلیج فارس

نام کارفرما: شرکت صنايع پتروشيمی خليج فارس نوع محصول: برج روشنايی

برج نوری 30 متری

نام کارفرما: فرودگاه همدان نوع محصول: برج روشنايی

ايستگاههای تقويت فشار گاز سيرجان ، آب شيرين و فشار گاز تكاب

نام کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ايران نوع محصول: برج روشنايی

ايستگاه گازی پارچين، سمنان و دشت

نام کارفرما: شرکت سكاف نوع محصول: برج روشنايی

ایستگاه های گل گهر، سيرجان، انشعاب

نام کارفرما: اداره كل راه آهن هرمزگان نوع محصول: برج روشنايي

پست 230کیلوولت کاشان راوند پست 230کیلوولت نقش جهان اصفهان

نام کارفرما: شرکت برق منطقه ای اصفهان نوع محصول: سازه فلزی

استادیوم های بیرجند ، بوکان ، دامغان ، رباط کریم ، ساوجبلاغ ، سبزه وار ، شهداي رودهن ، شهر قدس ، شهریار ، ملارد ، ورامین ، اكباتان ، بوشهر ، قم ، زمين بيس بال كرج ، زمين چمن شهرداري رودهن

نام کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور نوع محصول: برج روشنايی

140 عدد کانتینر

نام کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا(مکو) نوع محصول: سازه فلزی خاص

500 تن سازه فلزی پتروشیمی صدف عسلویه

نام کارفرما: شرکت پتروشيمی صدف عسلويه  نوع محصول: سازه فلزی

4 پست 63کیلوولت رفسنجان (قیدار، غایتی، گرماب ، شهید رجایی)

نام کارفرما :  شرکت برق منطقه ای زنجان نوع محصول  :سازه فلزی