×

پروژه ها

سال 1400

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط مشترکات نیروگاه سیکل ترکیبی نیروگاه تربت حیدریه

نوع محصول : SIMOPRIME WORLD SIEMENS
محدوده : 12کیلو ولت  
حوزه : تولید و انتقال نیرو     
پیمانکار :  مپنا توسعه 1
محل اجرا :  خراسان رضوی - تربت حیدریه

سال 1400

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط معدن زغال سنگ خمرود - فولاد زرند ایرانیان

نوع محصول : SIMOPRIME A4 SIEMENS
محدوده : 12کیلو ولت  
حوزه : فولاد و مس    
پیمانکار :  مشایع  
 محل اجرا :  کرمان

سال 1400

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط برق رسانی پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

نوع محصول : SIMOPRIME WORLD SIEMENS
محدوده : 12کیلو ولت  
حوزه :  پتروشیمی   
پیمانکار :  داریان  
محل اجرا :  خوزستان بهاباد

سال 1400

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف NGL خارک - SE3P

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت  
حوزه : نفت و گاز     
پیمانکار :  شرکت فراساحل(صف)
محل اجرا :  بوشهر جزیره خارگ

سال 1400

تامین تابلوهای حفاظت پست پتروشیمی دماوند پست های شماره 1 و 2

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت   
حوزه : پتروشیمی    
پیمانکار : قرارگاه  
محل اجرا : عسلویه

سال 1400

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و فشار ضعیف اصلی و MCC ایستگاه تقویت فشار گاز خورموج

نوع محصول : SIMOPRIME A4 SIEMENS
SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 24کیلو ولت ، 400 ولت
حوزه : نفت و گاز    
پیمانکار :  دانیال پترو   
محل اجرا :  بوشهر دشتی (خورموج)

سال 1400

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و فشار ضعیف اصلی و MCC ایستگاه تقویت فشار گاز آب پخش

نوع محصول : SIMOPRIME A4 SIEMENS
SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 24 کیلو ولت ، 400 ولت
حوزه : نفت و گاز    
پیمانکار: تهران رامیان
محل اجرا :  بوشهر دشتستان (آب پخش)

1399

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و فشار ضعیف پروژه تصفیه آب شور متانول پتروشیمی خارگ

نوع محصول : SIMOPRIME WORLD SIEMENS
SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 17.5کیلو ولت و400 ولت
حوزه :  پتروشیمی  
پیمانکار : -
محل اجرا :  بوشهر جزیره خارگ

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط برق رسانی به کارخانه تغلیظ مس دره زار

نوع محصول : SIMOPRIME WORLD SIEMENS
محدوده : 12کیلو ولت
حوزه : فولاد و مس   
پیمانکار :  داریان  
محل اجرا :  کرامان دره زار

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف Power Center کارخانه گندله سازی بهاباد

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت  
حوزه : فولاد و مس   
پیمانکار : پامیدکو
محل اجرا : یزد بهاباد

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف واحد تخلیه گاز MCC100 پتروشیمی آبادان

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت  
حوزه : پتروشیمی   
پیمانکار :  تهران جنوب 
محل اجرا : خوزستان آبادان (اروند)

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط کارخانه گندله سازی بهاباد

نوع محصول : SIMOPRIME WORLD SIEMENS
محدوده : 12 کیلو ولت  
حوزه :  فولاد و مس  
پیمانکار : پامیدکو 
محل اجرا : یزد بهاباد

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط پست گوره - ایستگاه پمپ نفت جاسک 2

نوع محصول : SIMOPRIME WORLD SIEMENS
محدوده : 12 کیلو ولت  
حوزه :  نفت و گاز  
پیمانکار : TTS-ITSD
محل اجرا : گور- جاسک

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف کولینگ نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت  
حوزه :  تولید و انتقال نیرو
پیمانکار : مپنا توسعه 1 
محل اجرا : زنجان

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف کولینگ نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت 
حوزه :  تولید و انتقال نیرو
پیمانکار : مپنا توسعه 1  
محل اجرا : زنجان

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف MCC تصفیه خانه پالایش گاز بید بلند خلیج فارس

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت 
حوزه : پتروشیمی
پیمانکار : آبسان زلال  
محل اجرا : خوزستان بهاباد

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف MCC ایستگاه تقویت فشار گاز پل کله(IGAT X)

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت  
حوزه :  نفت و گاز
پیمانکار :  رادمان  
محل اجرا :  اصفهان پل کله

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و فشار ضعیف ایستگاه تقویت فشار گاز پل کله(IGAT X)

نوع محصول : SIMOPRIME A4 SIEMENS
SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت ، 24کیلو ولت
حوزه : نفت و گاز
پیمانکار: رادمان 
 محل اجرا : اصفهان پل کله

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و ضعیف مشترکات نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان

نوع محصول : SIMOPRIME WORLD SIEMENS
SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت ،  12کیلو ولت
حوزه : تولید و انتقال نیرو
پیمانکار : مپنا توسعه 1  
محل اجرا : زنجان

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف کولینگ نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت  
حوزه : تولید و انتقال نیرو
پیمانکار : مپنا توسعه 2  
محل اجرا : لرستان خرم آباد

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط پست اصلی داخلی 20 کیلوولت خیام فولاد نیشابور

نوع محصول : SIMOSEC (Semi GIS) SIEMENS
SIMOPRIME A4 SIEMENS
محدوده : 24کیلو ولت ، 24 کیلو ولت
حوزه : فولاد و مس  
پیمانکار : تامکار
محل اجرا : خراسان نیشابور

سال 1398

تامین سوئیچگیر فشار متوسط کمپکت هتل کیش

نوع محصول : SIMOSEC(Semi GIS)SIEMENS
محدوده : 24کیلو ولت و 24کیلو ولت
حوزه : سایر صنایع  
پیمانکار : هوشمند سازه
محل اجرا : هرمزگان جزیره کیش

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و ضعیف مشترکات نیروگاه سیکل ترکیبی دیبیس عراق

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
SIMOPRIME A4 SIEMENS
محدوده : 400 ولت ، 400 ولت
حوزه : صادرات   
پیمانکار : EMPOWERY و SUNIR  
محل اجرا  : عراق کرکوک

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف کولینگ نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت   
حوزه : تولید و انتقال نیرو  
پیمانکار : مپنا توسعه 1 
محل اجرا : تهران

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف دیتاسنتر بانک ملت

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت   
حوزه : سایر صنایع
پیمانکار : _  
محل اجرا : تهران

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف و PDCS پایانه گوگردی بندر خدمات و صادرات تمبک

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS و PDCS
محدوده : 400 ولت و PLC  
حوزه :  نفت و گاز
پیمانکار : OSI 
محل اجرا :  تمبک

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف WTP نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت و PLC 
حوزه : تولید و انتقال نیرو
پیمانکار : مپنا توسعه 1 
محل اجرا : تهران

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و ضعیف 5 پست اصلی برق رسانی واحدهای پالایشگاه آبادان

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
SIMOPRIME WORLD SIEMENS
محدوده : 12کیلو ولت ، 400 ولت
حوزه : نفت و گاز
پیمانکار : مشایع
محل اجرا : خوزستان آبادان (اروند)

سال 1398

تامین تابلوهای حفاظت و کنترل پست برق نخلستان سنگ آهن مرکزی(بافق)

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 کیلو ولت  
حوزه : فولاد و مس
پیمانکار : پارس سازان فرابین  
محل اجرا : یزد بافق

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و ضعیف و تابلوهای توزیع ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش

نوع محصول : SIMOPRIME A4 SIEMENS
SIVACON S8 SIEMENS
Distribution Panel
محدوده : 400 ولت ، 24کیلو ولت ، 24کیلو ولت
حوزه : سایر صنایع
پیمانکار : TMB EPC SBU
محل اجرا : هرمزگان  جزیره کیش

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و ضعیف آبگیر فاز 14

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
SIMOPRIME WORLD SIEMENS
محدوده : 400 ولت ، 12کیلو ولت
حوزه : نفت و گاز
پیمانکار: OSI / مپنا نیر پارس
محل اجرا : بوشهر عسلویه

سال 1398

تامین تابلوهای فشار ضعیف توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 14

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 کیلو ولت  
حوزه : نفت و گاز
پیمانکار : IPMI
محل اجرا : بوشهر عسلویه

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و ضعیف کاراخانه کاغذ سازی راشا کاسپین

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
SIMOSEC (Semi GIS) SIEMENS
SIMOPRIME A4 SIEMENS
SIMOPRIME WORLD SIEMENS
محدوده : 2412کیلو ولت و کبلو ولت و24کیلو ولت ، 400ولت
حوزه : سایر صنایع
پیمانکار : _  
محل اجرا :  زنجان

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و ضعیف قطار شهری تهران ایستگاه مترو هشتگرد

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
SIMOSEC (Semi GIS) SIEMENS
محدوده : 24کیلو ولت ، 400ولت
حوزه : سایر صنایع
پیمانکار : فراب 
محل اجرا : البرز هشتگرد

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط 36 کیلوولت کارخانه فروسیلیس پویان گهر

نوع محصول : HMS-N36 HYUNDAI
محدوده : 36کیلو ولت  
حوزه : فولاد و مس
پیمانکار : _  
محل اجرا : کرمان سیرجان

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط توسعه بندر شهید بهشتی (فاز 1)

نوع محصول : SIMOSEC (Semi GIS) SIEMENS
محدوده : 24کیلو ولت  
حوزه : نفت و گاز
پیمانکار : OSI  
محل اجرا :  سیستان و بلوچستان چابهار

سال 1398

تامین تابلوهای فشار ضعیف و مارشالینگ پست برق نخلستان سنگ آهن مرکزی(بافق)

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت ، 24کیلو ولت
حوزه : فولاد و مس    
پیمانکار : پارس سازان فرابین  
محل اجرا : یزد بافق

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف واحدهای NIB پالایشگاه پترو کنگان

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت 
حوزه : فولاد و مس
پیمانکار : -   
محل اجرا : بوشهر کنگان

سال 1398

تامین تابلوهای برق فشار متوسط و توزیع مجموعه مسکونی فرهیختگان در جزیره کیش

نوع محصول : SIMOSEC (Semi GIS) SIEMENS
SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت ، 24کیلو ولت
حوزه : سایر صنایع    
پیمانکار : -
محل اجرا : هرمزگان  جزیره کیش

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف تصفیه آب کارخانه ذوب آهن فولاد اردکان

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت 
حوزه : فولاد و مس    
پیمانکار : آبسان زلال  
محل اجرا : یزد اردکان

سال 1397

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف کولینگ نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت  
حوزه : تولید و انتقال نیرو    
پیمانکار : مپنا توسعه 1   
محل اجرا : بوشهر عسلویه

سال 1397

امین سوئیچگیرهای فشار ضعیف کولینگ نیروگاه سیکل ترکیبی طوس

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت  
حوزه : تولید و انتقال نیرو    
پیمانکار : مپنا توسعه 1  
محل اجرا : خراسان طوس

سال 1397

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط طرح توسعه پتروشیمی متانول کاوه

نوع محصول : SIMOPRIME WORLD SIEMENS
محدوده : 12 کیلو ولت  
حوزه : پتروشیمی  
پیمانکار : _   
محل اجرا :  بوشهر  دیر

سال 1397

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف پست برق پترو پالایش کنگان

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت 
حوزه : پتروشیمی  
پیمانکار : داریان  
محل اجرا : بوشهر  کنگان

سال 1397

تامین و نصب و راه اندازی سوئیچگیرهای GIS پتروشیمی مروارید

نوع محصول :  8DA10 (GIS) SIEMENS
محدوده : 24 کیلو ولت
حوزه : پتروشیمی  
پیمانکار : _    
محل اجرا : بوشهر عسلویه

سال 1396

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 13

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت  
حوزه : نفت و گاز
پیمانکار : مپنا نیر پارس  
محل اجرا : بوشهر عسلویه

سال 1396

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسطو ضعیف ایستگاه های پمپ نفت آسار و پل بابا

نوع محصول : SIMOPRIME WORLD SIEMENS
SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 12 کیلو ولت ، 400 ولت
حوزه : نفت و گاز
پیمانکار : -  
محل اجرا :  لرستان - تهران

سال 1396

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط یوتیلیتی پالایشگاه اصفهان

نوع محصول : HMS-N36 HYUNDAI
HMS-N12 HYUNDAI
محدوده : 12 کیلو ولت ، 36 کیلو ولت
حوزه : نفت و گاز
پیمانکار : بینا  و آبسان زلال
محل اجرا : اصفهان پل کله

سال 1396

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت 
حوزه : تولید و انتقال نیرو
پیمانکار : مپنا مکو  
محل اجرا : اردبیل مشگین شهر

سال 1396

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی طوس

نوع محصول : SIMOPRIME WORLD SIEMENS
محدوده : 12 کیلو ولت 
حوزه : تولید و انتقال نیرو
پیمانکار : مپنا مکو  
محل اجرا : خراسان طوس

سال 1396

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه

نوع محصول : SIMOPRIME WORLD SIEMENS
محدوده : 12 کیلو ولت  
حوزه : تولید و انتقال نیرو
پیمانکار : مپنا مکو  
محل اجرا :  بوشهر عسلویه

سال 1396

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف کارخانه پلی پروپیلن خمین

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت 
حوزه :  پتروشیمی
پیمانکار : _   
محل اجرا : مرکزی خمین

سال 1396

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف واحدهای 54، 55 پتروشیمی اروند

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400ولت 
حوزه :  پتروشیمی
پیمانکار : فیدکو  
محل اجرا :  خوزستان بندر امام خمینی

سال 1396

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف مجتمع تجاری میکا مال

نوع محصول : HMS-N24 HYUNDAI
محدوده : 24 کیلو ولت  
حوزه : سایر صنایع
پیمانکار : _  
محل اجرا :  جزیره کیش

سال 1396

تامین 4 مجموعه سوئیچگیر فشار متوسط بست های برق مناطق استان فارس

نوع محصول : HMS-N24 HYUNDAI
محدوده : 24 کیلو ولت  
حوزه : تولید و انتقال نیرو
پیمانکار :
محل اجرا :  شیراز

سال 1396

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف پتروشیمی پارس

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت  
حوزه : پتروشیمی
پیمانکار : مهر آراد  
محل اجرا : عسلویه

سال 1396

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف مشترکات نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت  
حوزه : تولید و انتقال نیرو
پیمانکار : مپنا توسعه 1 
محل اجرا : عسلویه

سال 1395

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف مشترکات نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 کیلو ولت 
حوزه : تولید و انتقال نیرو
پیمانکار : مپنا توسعه 1 
محل اجرا : اهواز

سال 1395

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف کولینگ نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 کیلو ولت  
حوزه : تولید و انتقال نیرو
پیمانکار : مپنا توسعه 1 
محل اجرا : اردبیل مشگین شهر

سال 1396

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف واحد CTEP میدان نفتی آزادگان جنوبی

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت  
حوزه : نفت و گاز     
پیمانکار : OEID 
محل اجرا : اهواز

سال 1395

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و ضعیف مشترکات نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
SIMOPRIME WORLD SIEMENS
محدوده : 400 ولت ، 12کیلو ولت  
حوزه : تولید و انتقال نیرو    
پیمانکار : مپنا توسعه 1  
محل اجرا : اردبیل مشگین شهر

سال 1394

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط واحد MHU کارخانه فولاد میانه

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
Type-Tested with VD4 VCB ABB
محدوده : 400 ولت ، 12کیلو ولت  
حوزه : فولاد و مس   
پیمانکار : AI  
محل اجرا :  تبریز میانه

سال 1394

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف و تابلوهای کنترلی راه آهن شهری تبریز

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت  
حوزه : سایر صنایع   
پیمانکار : آترین 
 محل اجرا : تبریز

سال 1394

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف کولینگ نیروگاه سیکل ترکیبی یزد2

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت 
حوزه : تولید و انتقال نیرو   
پیمانکار : مپنا توسعه 1   
محل اجرا : یزد

سال 1393

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف احیاء کارخانه فولاد شادگان

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت  
حوزه :  فولاد و مس   
پیمانکار : MME  
محل اجرا :  شادگان

سال 1393

تامین سوئیچگیر فشار ضعیف و تابلوهای اتوماسیون و کنترل گندله سازی کارخانه فولاد خوزستان

نوع محصول :    SIVACON 8PT SIEMENS  
محدوده : 400 ولت
حوزه: فولاد و مس 
پیمانکار: شرکت مهندسی و اتوماسیون سیستم های بین المللی (IRISA)  
محل اجرا : اهواز

سال 1393

تامین سوئیچگیرهای کارخانه مس چهل کوره

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت  
حوزه :  فولاد و مس   
پیمانکار : NIPEC
محل اجرا :  زاهدان

سال 1393

تامین سوئیچگیرهای 20 کیلوولت پست برق کارخانه کربنات سدیم

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
Tested with SION VCB SIEMENS
محدوده : 400 ولت ، 24کیلو ولت  
حوزه : پتروشیمی   
پیمانکار : TMB 
محل اجرا :  فیروز آباد

سال 1393

تامین سوئیچگیر و تابلوهای اتوماسیون و کنترل ایستگاههای قطار شهری متروی اصفهان-فاز2

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
Tested with SION VCB SIEMENS
محدوده : 400 ولت و PLC  
حوزه : سایر صنایع
پیمانکار: تابیران  
محل اجرا :  اصفهان

سال 1392

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و ضعیف کارخانه گندله سازی فولاد خوزستان

نوع محصول :  SIVACON 8PT SIEMENS
Type-Tested with VD4 VCB ABB
محدوده : 400 کیلو ولت ، 12کیلو ولت
حوزه : فولاد و مس پیمانکار:شرکت مهندسی و
اتوماسیون سیستم های بین المللی (IRISA)  
محل اجرا :  اهواز

سال 1392

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و ضعیف برق اضطراری فولاد خوزستان

نوع محصول :  SIVACON 8PT SIEMENS
Type-Tested with VD4 VCB ABB
محدوده : 400 کیلو ولت ، 12کیلو ولت
حوزه : فولاد و مس 
پیمانکار : TMB 
محل اجرا :  اهواز

سال 1392

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و ضعیف بندر عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی

نوع محصول : Type-Tested with SION VCB SIEMENS
SIVACON 8PT SIEMENS
Type-Tested with SION VCB SIEMENS    
محدوده : 400 کیلو ولت ، 36 کیلو ولت ، 24 کیلو ولت
حوزه : نفت و گاز 
پیمانکار : TMB  
محل اجرا : عسلویه

سال 1392

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف واحد TS4 کارخانه پتروشیمی جم

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS    
محدوده : 400 کیلو ولت 
حوزه : پتروشیمی  
پیمانکار :
محل اجرا : عسلویه

سال 1391

تامین سوئیچگیرهای برق فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS    
محدوده : 400 کیلو ولت 
حوزه : نفت و گاز
پیمانکار : مپنا نیر پارس 
محل اجرا : عسلویه

سال 1391

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف فاز 19 میدان گازی پارس جنوبی

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS    
محدوده : 400 کیلو ولت 
 حوزه : نفت و گاز
پیمانکار : کانرود ساز 
 محل اجرا : عسلویه

سال 1391

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف فاز 19 میدان گازی پارس جنوبی

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 کیلو ولت 
 حوزه : نفت و گاز
پیمانکار: کانرود ساز  
 محل اجرا : عسلویه

سال 1391

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف فاز 12 میدان گازی پارس جنوبی

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 کیلو ولت  
حوزه : نفت و گاز
پیمانکار: سبلان گستر تهویه  
 محل اجرا : عسلویه

سال1390

تامین سوئیچگیرهای برق فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 کیلو ولت  
حوزه : نفت و گاز
پیمانکار: IPMI  
 محل اجرا : عسلویه

سال1390

تامین سوئیچگیرهای برق فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 کیلو ولت  
حوزه : نفت و گاز
پیمانکار: مپنا نیر پارس  
 محل اجرا : عسلویه

سال1390

تامین سوئیچگیرهای برق فاز 12 میدان گازی پارس جنوبی-EPC2

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 کیلو ولت 
حوزه : نفت و گاز
پیمانکار: پترو پارس/کیسون 
محل اجرا : عسلویه

سال1389

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و فشار ضعیف احیاء فولاد قائنات

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
Type-Tested with SION VCB SIEMENS
محدوده : 400 کیلو ولت ، 24 کیلو ولت  
حوزه : فولاد و مس
پیمانکار: کارخانه ساخت و ساز کیش (PCK)
محل اجرا : قاین

سال1389

تامین سوئیچگیرهای برق فشار متوسط و ضعیف و MCC و تابلوهای توزیع و سیستم PMS ایستگاه تقویت فشار گاز پل کله و دهق

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
Type-Tested with SION VCB SIEMENS
محدوده : 400 ولت ، 24 کیلو ولت  
حوزه : نفت و گاز
پیمانکار: ایران ایتوک
محل اجرا : اصفهان

سال 1388

تامین سوئیچگیرهای برق راه آهن شهری تهران (فاز 3 خط 4)

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت
 حوزه : سایر صنایع
پیمانکار: پارسیان ریل نیرو
محل اجرا : تهران

 

سال 1388

تامین سوئیچگیرهای برق تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران (ماژول 5 و 6)

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
Type-Tested with SION VCB SIEMENS
محدوده : 400 ولت ، 24کیلو ولت 
حوزه :تولید و انتقال نیرو
پیمانکار:ژرف کار جم 
محل اجرا : تهران

سال 1388

تامین سوئیچگیرهای واحدهای فرایندی پالایشگاه نفت لاوان

نوع محصول : SIEMENS SIVACON 8PT
محدوده : 400 ولت
حوزه : نفت و گاز
پیمانکار : IGC
محل اجرا : جزیره لاوان

سال 1388

تامین سوئیچگیرهای یوتیلیتی پالایشگاه نفت لاوان

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 کیلو ولت
حوزه : نفت و گاز
پیمانکار : IGC
محل اجرا : جزیره لاوان

سال 1388

تامین سوئیچگیر و تابلوهای اتوماسیون و کنترل ایستگاههای قطار شهری متروی اصفهان-فاز1

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 کیلو ولت  
حوزه : سایر صنایع
پیمانکار : تابیران
محل اجرا : اصفهان

سال 1397

تامین قطعات یدکی سیستم روشنایی سطوح پروازی

محصول : روشنایی باند
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال 1397

تامین و ساخت صندلی های فرودگاه ترمینال سلام

محصول : تجهیزات ترمینالی
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال 1397

تامین و ساخت فاز دوم چراغهای روشنایی باند هلی پد پروژه ایران مال

محصول : روشنایی هلی پد
کارفرما :  ایران مال

سال 1397

تامین و ساخت قطعات یدکی علائم سطوح پروازی

محصول : روشنایی باند
 کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال 1396

تامین،ساخت، نصب و راه اندازی سیستم روشنایی باند CATII باند جنوبی فرودگاه کیش

محصول : روشنایی باند
کارفرما : مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال 1396

تامین،ساخت، نصب و راه اندازی بزرگترین هلی پورت ایران (هلی پورت فرودگاه بین المللی کیش)

محصول : روشنایی هلی پد
کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال 1396

تهیه،ساخت، نصب و اجرای تاسیسات و تجهیزات برقی وسیستم های LV ترمینال جدید بین المللی و داخلی، موتورخانه و تونل تاسیسات فرودگاه کیش (شامل ساخت 10 عدد PBB و غیره)-EPC

محصول : EPC (PBB , …)
کارفرما : مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال 1396

تامین و نصب دو دستگاه دیزل ژنراتور 150 KW فرودگاه هندورابی

محصول : تابلو برق
کارفرما : مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال 1396

تامین و ساخت فاز اول چراغهای روشنایی هلی پد پروژه ایران مال

محصول : روشنایی هلی پد
کارفرما : ایران مال

سال1395

تامین چراغ ضد انفجار Obstruction

محصول : روشنایی هلی پد 
کارفرما : وزارت نفت

سال 1395

تامین و ساخت تجهیزات جانبی سیستم روشنایی باند فرودگاه

محصول : روشنایی باند 
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال 1395

ساخت، نصب و راه اندازی 50 دستگاه ساین LED (برای 16 عدد از فرودگاههای کشور)

محصول : روشنایی باند
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال1395

تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات روشنایی باند فرودگاه هندورابی

محصول : روشنایی باند
کارفرما : مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال 1395

ساخت تابلوهایLED علائم سطوح پروازی فرودگاه عسلویه

محصول : روشنایی باند
کارفرما : مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال 1395

ساخت،نصب و راه اندازی تابلوهایLED علائم سطوح پروازی فرودگاه خارک

محصول : روشنایی باند
کارفرما : وزارت نفت

سال 1395

تامین و ساخت تجهیزات جانبی سیستم روشنایی باند فرودگاه خرم آباد

محصول : روشنایی باند
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال 1395

تامین و ساخت تجهیزات جانبی سیستم روشنایی باند فرودگاه اهواز

محصول : روشنایی باند
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال 1395

تامین و ساخت تجهیزات جانبی سیستم روشنایی باند فرودگاه بندرعباس

محصول : روشنایی باند
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال 1395

تامین و ساخت تجهیزات یدکی سیستم روشنایی باند فرودگاه شیراز

محصول : روشنایی باند
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال 1394

اجرای هلی پد هلال احمر بجنورد

محصول : روشنایی هلی پد
کارفرما : هلال احمر

سال 1394

تامين لامپ های فرودگاهی

محصول : روشنایی باند
کارفرما : مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال 1394

تامین قطعات یدکی تجهیزات روشنایی باند

محصول : روشنایی باند
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال 1394

تامین چراغ های روشنایی باند فرودگاه شاهرود

محصول : روشنایی باند
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال1393

تامین ترانسهاي فرودگاه مهرآباد

محصول : روشنایی باند 
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال1393

ساخت و نصب قطعات اسكلت فلزي ترمينال جديد فرودگاه كيش

محصول : سازه فلزی 
کارفرما : مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1393

فروش و نصب تابلوهاي برق فرودگاه مهرآباد

محصول : تابلو برق 
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال1393

تامين و اجرا روشنايی هلی پد فاز 12

محصول : روشنایی هلی پد
کارفرما : وزارت نفت

سال1393

تجهيزات روشنايی باند فرودگاه نجف

محصول : روشنایی باند
کارفرما : فرودگاه نجف (بین المللی)

سال1392

فروش تجهيزات روشنایی باند به شركت فرودگاهها

محصول : روشنایی باند
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال1392

تامين لامپ های فرودگاهی

محصول : روشنایی باند
کارفرما : مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1391

تهيه و نصب تابلوهاي برق فرودگاههاي كشور

محصول : تابلو برق 
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال1391

فروش ترانسها و بريكرهای فرودگاه بوشهر

محصول : تابلو برق
کارفرما : مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1391

فروش سيستمهای روشنایی LED فرودگاه بجنورد

محصول : تابلو برق
کارفرما : مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1391

فروش چراغهای بيكن

محصول : تابلو برق
کارفرما : مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال 1391

ساخت و تحويل صندلی های فرودگاهی

محصول : تجهیزات ترمینالی
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال1390

فروش سيستم روشنایی فرودگاه شاهرود

محصول : روشنایی باند 
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال1390

فروش دكلهای روشنایی فرودگاههای سودان

محصول : روشنایی اپرون
کارفرما : شركت يويانگ (بین المللی)

سال1389

فروش تجهيزات روشنایی باند به شركت فرودگاهها

محصول : روشنایی باند
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال1387

فروش و نصب تجهيزات روشنایی باند به فرودگاه كيش CAT I, CAT II

محصول : روشنایی باند
کارفرما : مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1386

تهيه و نصب تجهیزات روشنایی باند فرودگاه عسلويه CAT II

محصول : روشنایی باند
کارفرما : مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1386

طراحي، ساخت و نصب دكلهای روشنایی فرودگاهها

محصول : روشنایی اپرون
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال1386

خريد علائم اطلاعاتی و راهنمايی سطوح پروازی ساين 450 برای پنج فرودگاه کشور

محصول : روشنایی باند
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال 1385

احداث پستها و اجرای روشنایی باند فرودگاه كيش

محصول : روشنایی باند
کارفرما : مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1385

تهيه و نصب تجهيزات و اصلاح شبكه و پستهای برق فرودگاه اصفهان

محصول : تابلو برق 
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال1384

طراحي، ساخت و نصب دكلهای روشنایی فرودگاه كيش

محصول : روشنایی اپرون
کارفرما : مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1384

نصب و راه اندازی سيستم روشنایی فرودگاه عسلويه

محصول : روشنایی باند
کارفرما : مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1383

راهبری، تعمير و نگهداری روشنایی باند فرودگاه امام خمينی

محصول : روشنایی باند 
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال1383

تجهيزات روشنایی باند فرودگاه اصفهان

محصول : روشنایی باند
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال1382

طراحی ، ساخت و نصب سيستم روشنایی Inter Charge جاده های فرودگاه امام خمينی

محصول : تابلو برق 
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال1382

ساخت و نصب دكلهای روشنایی فرودگاه مهرآباد

محصول : روشنایی اپرون
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال1380

تهيه طرح و ساخت قطعات و اجرای سنگ نمای داخلی ترمينال بصورت خشكه چينی (فرودگاه امام خمینی)

محصول : سازه فلزی
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال1377

توليد 3000 تن ناودانی برای احداث ترمينال فعلی فرودگاه امام خمينی

محصول : سازه فلزی
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

سال 1377

ساخت و نصب دكلهای روشنایی اپرون فرودگاهی (فرودگاه امام خمینی)

محصول : روشنایی اپرون
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

استادیوم شهریار

نوع محصول : Jet 2000
 نام کارفرما : توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

استادیوم سبزه وار

نوع محصول : LightMaster One
 نام کارفرما : توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

استادیوم شهر قدس

نوع محصول : LightMaster One
نام کارفرما : توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

بزرگراه خلیج فارس

نوع محصول : ĺnnova   
نام کارفرما : عمران و خدمات شهری کيش

استادیوم بوشهر

نوع محصول : LightMaster One   
نام کارفرما : توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

استادیوم تختی آبادان

نوع محصول : LightMaster One  
نام کارفرما : پالايش نفت آبادان

استادیوم دامغان

نوع محصول : Jet 2000  
نام کارفرما : توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

استادیوم رباط کریم

نوع محصول : Jet 2000  
نام کارفرما : توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

 

استادیوم ساوجبلاغ

نوع محصول : Jet 2000  
نام کارفرما : توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

استادیوم ملارد

نوع محصول : Jet 2000  
نام کارفرما : توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

استادیوم ورامین

نوع محصول : Jet 2000  
نام کارفرما : توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

استادیوم یادگار امام قم

نوع محصول : LightMaster One  
نام کارفرما : توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

پالایشگاه ستاره خلیج فارس

نوع محصول : Jet 1000  
نام کارفرما : پالايشگاه ستاره خليج فارس

پروژه بندر شهید رجایی

نوع محصول : Jet 1000  
نام کارفرما : موسسه مکين

فاز 20 و 21 پارس جنوبی

نوع محصول : Jet 1000  
نام کارفرما: مهندسي و ساختمان صنايع نفت

فرودگاه امام خمینی

نوع محصول : MVF 480
نام کارفرما : فرودگاه امام خمينی

فرودگاه بین المللی خلیج فارس

نوع محصول : Jet 1000   
نام کارفرما : سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس

فرودگاه کیش

نوع محصول : Jet 1000   
نام کارفرما : توسعه و مديريت بندر و فرودگاه کيش

سال 1400

احداث پست برق پست 132/20 کیلوولت کارخانه فولاد خیام نیشابور

کارفرما : شرکت فولاد خیام
محل انجام پروژه : خراسان - نیشابور
وضعیت : در حال انجام 
نوع قرارداد : EPC

سال 1398

اجرای کامل تاسیسات برق ترمینال، موتورخانه، تاسیسات زیربنایی، روشنایی محوطه، نیروگاه، پست برق فشار متوسط و ضعیف ترمینال جدید فرودگاه کیش

کارفرما : سازمان منطقه آزاد کیش
محل انجام پروژه : جزیره کیش
وضعیت : در حال انجام

سال 1397

اجرای سیستم روشنایی مسیر پرواز فرودگاه امام

نوع قرارداد : Maintenance & Operation
کارفرما : شرکت هواپیمایی ایران
محل انجام پروژه : تهران
وضعیت : اتمام پروژه

سال 1396

اجرای سیستم روشنایی مسیر پرواز فرودگاه چابهار

نوع قرارداد : Maintenance & Operation
کارفرما : منطقه آزاد چابهار
محل انجام : چابهار
وضعیت : اتمام پروژه

سال 1397

نصب، راه اندازی و تعمیر و نگهداری برق، مکانیک و سیستم های F&G تونل توحید

نوع قرارداد : Maintenance & Operation
کارفرما : شهرداری تهران 
محل انجام : تهران
وضعیت : اتمام پروژه

سال 1395

اجرای سیستم روشنایی فرودگاه عسلویه خلیج فارس (فاز 2)

نوع قرارداد : Maintenance & Operation
کارفرما : PSEEZ 
محل انجام : عسلویه
وضعیت : اتمام پروژه

سال 1394

اجرای سیستم روشنایی فرودگاه عسلویه خلیج فارس (فاز 1)

نوع قرارداد : Maintenance & Operation
کارفرما : PSEEZ 
محل انجام : عسلویه
وضعیت : اتمام پروژه

سال 1396

احداث پست برق فشار قوی 63/20KV کارخانه کربنات سدیم کاوه

نوع قرارداد : PC 
کارفرما : شرکت گروه صنعتی کاوه
محل انجام : فارس - فیروز آباد 
وضعیت : اتمام پروژه

سال 1395

تامین 30 عدد ترانسفورماتورهای قدرت فرودگاههای کشور

نوع قرارداد : P
کارفرما : شرکت مادر تخصصی فرودگاهی
محل انجام : ایران 
وضعیت : اتمام پروژه

سال 1392

احداث پست اصلی 36 کیلوولت و پست فرعی 20 کیلوولت بندر خدماتی پارس عسلویه

نوع قرارداد : PC
کارفرما : PSEEZ
محل انجام : بوشهر- عسلویه 
وضعیت : اتمام پروژه

سال 1393

احداث برق اضطراری فولاد خوزستان

نوع قرارداد : PC 
کارفرما : KSC
محل انجام : اهواز- خوزستان  
وضعیت : اتمام پروژه

سال 1391

اجرای بخش برق تصفیه خانه آب جنوب غرب تهران

نوع قرارداد : PC
کارفرما : آب و فاضلاب تهران شرکت آب
محل انجام : تهران 
وضعیت : اتمام پروژه

سال 1388

اصلاح شبکه برق و پستهای فرعی برق فرودگاه اصفهان

نوع قرارداد : PC
کارفرما : شرکت هواپیمایی ایران
محل انجام : اصفهان 
وضعیت : اتمام پروژه

سال 1388

اجرای خط انتقال نیرو 63 کیلوولت عامری به امین اشرفی

نوع قرارداد : PC
کارفرما : شرکت برق منطقه ای استان تهران
محل انجام : تهران  
وضعیت : اتمام پروژه

سال1384

تامین و اجرای پست برق 132/20 کیلوولت ارومیه 4

نوع قرارداد : PC
کارفرما : شرکت برق منطقه ای استان اذربایجان
محل انجام : ارومیه 
وضعیت : اتمام پروژه

سال1384

تامین و اجرای پست برق 132/20 کیلوولت سردرود

نوع قرارداد : PC
کارفرما : شرکت برق منطقه ای استان آذربایجان بوشهر- عسلویه
محل انجام : ارومیه 
وضعیت : اتمام پروژه

سال1383

توسعه پست های 230/63 کیلوولت نقش جهان و راوند

نوع قرارداد : Turnkey
کارفرما : شرکت برق منطقه ای اصفهان
محل انجام : راوند - کاشان 
وضعیت : اتمام پروژه

سال1383

توسعه پست های 400/230/63/20 کیلوولت زنجان

نوع قرارداد : PC
کارفرما : شرکت برق منطقه ای زنجان
محل انجام : زنجان  
وضعیت : اتمام پروژه

سال1382

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت چشمه سفید

نوع قرارداد : PC
کارفرما : سازمان توانیر
محل انجام : چشمه سفید - کرمانشاه
وضعیت : اتمام پروژه

سال1382

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت افراجرد

نوع قرارداد : PC 
کارفرما : سازمان توانیر
محل انجام : افراجرد - همدان 
وضعیت : اتمام پروژه

سال1382

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت اسلام آباد غرب

نوع قرارداد : PC 
کارفرما : سازمان توانیر
محل انجام : اسلام آباد غرب - کرمانشاه 
وضعیت : اتمام پروژه

سال1382

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت کارخانه آلومینیوم سازی اراک

نوع قرارداد : PC 
کارفرما : شرکت المینیوم اراک
محل انجام : اراک
وضعیت : اتمام پروژه

سال1381

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت زاهدان

نوع قرارداد : PC
کارفرما : شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
محل انجام : زاهدان
وضعیت : اتمام پروژه

سال1381

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت خاش

نوع قرارداد : PC
کارفرما : شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
محل انجام : خاش 
وضعیت : اتمام پروژه

سال1381

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت کنگاور

نوع قرارداد : PC 
کارفرما : شرکت برق منطقه ای غرب
محل انجام : کنگاور- کرمانشاه 
وضعیت : اتمام پروژه

سال1380

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت سر پل ذهاب

نوع قرارداد : PC
کارفرما : شرکت برق منطقه ای غرب
محل انجام : سرپل ذهاب - کرمانشاه 
وضعیت : اتمام پروژه

سال1380

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت ساری 2

نوع قرارداد : PC
کارفرما : شرکت برق منطقه ای مازندران
محل انجام : ساری 
وضعیت : اتمام پروژه

سال1380

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت بابل 2

نوع قرارداد : PC
کارفرما : شرکت برق منطقه ای مازندران
محل انجام : بابل 
وضعیت : اتمام پروژه

سال1380

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت قائمشهر 2

نوع قرارداد : PC
کارفرما : شرکت برق منطقه ای مازندران
محل انجام : قائم شهر- مازندران  
وضعیت : اتمام پروژه

4 پست 63کیلوولت رفسنجان (قیدار، غایتی، گرماب ، شهید رجایی)

نام کارفرما :  شرکت برق منطقه ای زنجان
نوع محصول سازه فلزی

500 تن سازه فلزی پتروشیمی صدف عسلویه

نام کارفرما : شرکت پتروشيمی صدف عسلويه  
نوع محصول : سازه فلزی

140 عدد کانتینر

نام کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا(مکو)
نوع محصول : سازه فلزی خاص

استادیوم های بیرجند ، بوکان ، دامغان ، رباط کریم ، ساوجبلاغ ، سبزه وار ، شهداي رودهن ، شهر قدس ، شهریار ، ملارد ، ورامین ، اكباتان ، بوشهر ، قم ، زمين بيس بال كرج ، زمين چمن شهرداري رودهن

نام کارفرما : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
نوع محصول : برج روشنايی

 

پست 230کیلوولت کاشان راوند پست 230کیلوولت نقش جهان اصفهان

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای اصفهان
نوع محصول : سازه فلزی

ایستگاه های گل گهر، سيرجان، انشعاب

نام کارفرما : اداره كل راه آهن هرمزگان
نوع محصول : برج روشنایی

ايستگاه گازی پارچين، سمنان و دشت

نام کارفرما : شرکت سكاف 
نوع محصول : برج روشنايی

ايستگاههای تقويت فشار گاز سيرجان ، آب شيرين و فشار گاز تكاب

نام کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه گاز ايران
نوع محصول : برج روشنايی

 

برج نوری 30 متری

نام کارفرما : فرودگاه همدان 
نوع محصول : برج روشنايی

پالایشگاه ستاره خلیج فارس

نام کارفرما : شرکت صنايع پتروشيمی خليج فارس
نوع محصول : برج روشنايی

پالايشگاه های تهران ، شازند و انبار نفت يزد

نام کارفرما : شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی ايران
نوع محصول : برج روشنايی

پایه های 25متری ایستگاه تقویت فشار گاز صفاشهر

نام کارفرما : شرکت شيما فرمند  
نوع محصول : برج روشنايی

پایه های روشنایی 9 متری

نام کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه گاز ايستگاه تقويت فشار گاز دهق و پل کله   
نوع محصول : پايه چراغ

پتروشيمي جم ، كاويان - طرح اوره و آمونياك

نام کارفرما : شرکت ملی پتروشيمی
نوع محصول : برج روشنايی

پروژه تقویت فشار گاز دهق و پل کله

نام کارفرما : شرکت ملی گاز ايران
نوع محصول : برج روشنايی

پروژه توربو كمپرسور

نام کارفرما : شرکت مكو(مهندسی وساخت برق وكنترل مپنا)
نوع محصول : سازه فلزی

پروژه همدان و بيجار

نام کارفرما : شرکت شيما فرمند نوع
محصول : برج روشنايی

 

خط امين اشرافي-عامري ، خط پرديس- درياچه لار ، خط دوشان تپه

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
نوع محصول : برج روشنايی برج انتقال نيرو

دكل هاي مخابراتي

نام کارفرما : شرکت مخابرات ايران
نوع محصول : برج مخابراتی

روشنایی اپرون

نام کارفرما : فرودگاه سنندج 
نوع محصول : برج روشنايی

روشنایی بندر خرمشهر

نام کارفرما : شرکت افق سحر اروند
نوع محصول : برج روشنايی

برج روشنايي 100 ايستگاه دكل سراسر كشور

نام کارفرما : شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ايران
نوع محصول : برج روشنايی

روشنايي جزیره قشم

نام کارفرما : سازمان منطقه آزاد قشم
نوع محصول : برج روشنايی

سازه های ترمینال جدید فرودگاه کیش

نام کارفرما : شرکت ملی ساختمان
نوع محصول : سازه فلزی خاص

سايت و پل پتروشيمی ماهشهر

نام کارفرما : سازمان منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی
نوع محصول : برج روشنايی

شهرك هاي صنعتی تهران

نام کارفرما : وزارت صنايع 
نوع محصول : برج روشنايی

فرودگاه خليج فارس

نام کارفرما : سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژيی پارس
نوع محصول : برج روشنايی

فرودگاه كيش

نام کارفرما: شرکت توسعه و مديريت بندر و فرودگاه كيش
نوع محصول: برج روشنايی

 

فولاد لرستان

نام کارفرما : شرکت فولاد لرستان
نوع محصول : برج روشنايی

متانول كاوه

نام کارفرما : گروه صنعتی كاوه
نوع محصول : برج روشنايی

نيروگاه خرمشهر ، يزد ، پرند و اروميه

نام کارفرما : سازمان توسعه برق ايران
نوع محصول : پايه برق گير

 

نيروگاه خرمشهر ، يزد ، پرند و اروميه

نام کارفرما : سازمان توسعه برق ايران
نوع محصول : پايه برق گير