×

پروژه ها

سال 1400

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط مشترکات نیروگاه سیکل ترکیبی نیروگاه تربت حیدریه

نوع محصول : SIMOPRIME WORLD SIEMENS
محدوده : 12کیلو ولت  حوزه : تولید و انتقال نیرو     
پیمانکار:   مپنا توسعه 1
محل اجرا :  خراسان رضوی-تربت حیدریه

سال 1400

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط معدن زغال سنگ خمرود - فولاد زرند ایرانیان

نوع محصول : SIMOPRIME A4 SIEMENS
محدوده : 12کیلو ولت  حوزه : فولاد و مس    
پیمانکار:  مشایع  ، محل اجرا :  کرمان

سال 1400

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط برق رسانی پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

نوع محصول : SIMOPRIME WORLD SIEMENS
محدوده : 12کیلو ولت  حوزه :  پتروشیمی   
پیمانکار:  داریان  ، محل اجرا :  خوزستان بهاباد

سال 1400

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف NGL خارک - SE3P

نوع محصول :SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت   حوزه : نفت و گاز     
پیمانکار:  شرکت فراساحل(صف)
محل اجرا :  بوشهر جزیره خارگ

سال 1400

تامین تابلوهای حفاظت پست پتروشیمی دماوند پست های شماره 1 و 2

نوع محصول :SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت   حوزه : پتروشیمی    
پیمانکار: قرارگاه ، محل اجرا : عسلویه

سال 1400

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و فشار ضعیف اصلی و MCC ایستگاه تقویت فشار گاز خورموج

نوع محصول : SIMOPRIME A4 SIEMENS
SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 24کیلو ولت و400 ولت
حوزه : نفت و گاز    پیمانکار:  دانیال پترو   
محل اجرا :  بوشهر دشتی (خورموج)

سال 1400

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و فشار ضعیف اصلی و MCC ایستگاه تقویت فشار گاز آب پخش

نوع محصول : SIMOPRIME A4 SIEMENS
SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 24کیلو ولت و400 ولت
حوزه : نفت و گاز    پیمانکار: تهران رامیان
محل اجرا :  بوشهر دشتستان (آب پخش)

1399

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و فشار ضعیف پروژه تصفیه آب شور متانول پتروشیمی خارگ

نوع محصول : SIMOPRIME WORLD SIEMENS
SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 17.5کیلو ولت و400 ولت
حوزه :  پتروشیمی    پیمانکار: -
محل اجرا :  بوشهر جزیره خارگ

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط برق رسانی به کارخانه تغلیظ مس دره زار

نوع محصول : SIMOPRIME WORLD SIEMENS
محدوده : 12کیلو ولت  حوزه : فولاد و مس   
پیمانکار:  داریان  ، محل اجرا :  کرامان دره زار

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف Power Center کارخانه گندله سازی بهاباد

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت  حوزه : فولاد و مس   
پیمانکار: پامیدکو   ، محل اجرا : یزد بهاباد

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف واحد تخلیه گاز MCC100 پتروشیمی آبادان

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت  حوزه : پتروشیمی   
پیمانکار:  تهران جنوب  ، محل اجرا : خوزستان آبادان (اروند)

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط کارخانه گندله سازی بهاباد

نوع محصول : SIMOPRIME WORLD SIEMENS
محدوده : 12 کیلو ولت  حوزه :  فولاد و مس  
پیمانکار: پامیدکو  ، محل اجرا : یزد بهاباد

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط پست گوره - ایستگاه پمپ نفت جاسک 2

نوع محصول : SIMOPRIME WORLD SIEMENS
محدوده : 12 کیلو ولت  حوزه :  نفت و گاز  
پیمانکار:TTS-ITSD ، محل اجرا : گور- جاسک

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف کولینگ نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت  حوزه :  تولید و انتقال نیرو
پیمانکار: مپنا توسعه 1  ، محل اجرا : زنجان

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف کولینگ نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت  حوزه :  تولید و انتقال نیرو
پیمانکار: مپنا توسعه 1  ، محل اجرا : زنجان

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف MCC تصفیه خانه پالایش گاز بید بلند خلیج فارس

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت  حوزه : پتروشیمی
پیمانکار: آبسان زلال ، محل اجرا : خوزستان بهاباد

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف MCC ایستگاه تقویت فشار گاز پل کله(IGAT X)

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت  حوزه :  نفت و گاز
پیمانکار:  رادمان  ، محل اجرا :  اصفهان پل کله

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و فشار ضعیف ایستگاه تقویت فشار گاز پل کله(IGAT X)

نوع محصول : SIMOPRIME A4 SIEMENS
SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400ولت و 24کیلو ولت
حوزه :نفت و گاز
پیمانکار:رادمان  ، محل اجرا :اصفهان پل کله

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و ضعیف مشترکات نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان

نوع محصول : SIMOPRIME WORLD SIEMENS
SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400ولت و 12کیلو ولت
حوزه :تولید و انتقال نیرو
پیمانکار:مپنا توسعه 1 ، محل اجرا :زنجان

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف کولینگ نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400ولت  حوزه :تولید و انتقال نیرو
پیمانکار:مپنا توسعه 2 ، محل اجرا :لرستان خرم آباد

سال 1399

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط پست اصلی داخلی 20 کیلوولت خیام فولاد نیشابور

نوع محصول :SIMOSEC (Semi GIS) SIEMENS
SIMOPRIME A4 SIEMENS
محدوده : 24کبلو ولت و 24کبلو ولت
حوزه :فولاد و مس  
پیمانکار: تامکار
محل اجرا : خراسان نیشابور

سال 1398

تامین سوئیچگیر فشار متوسط کمپکت هتل کیش

نوع محصول : SIMOSEC(Semi GIS)SIEMENS
محدوده : 24کبلو ولت و 24کبلو ولت
حوزه :سایر صنایع  
پیمانکار: هوشمند سازه
محل اجرا : هرمزگان جزیره کیش

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و ضعیف مشترکات نیروگاه سیکل ترکیبی دیبیس عراق

نوع محصول :SIVACON S8 SIEMENS
SIMOPRIME A4 SIEMENS
محدوده : 400 ولت و 400 ولت
حوزه : صادرات   
پیمانکار:EMPOWERY و SUNIR  ،
محل اجرا : عراق کرکوک

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف کولینگ نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور

نوع محصول :SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت   حوزه : تولید و انتقال نیرو  
پیمانکار:مپنا توسعه 1 ، محل اجرا : تهران

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف دیتاسنتر بانک ملت

نوع محصول :SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت    حوزه : سایر صنایع
پیمانکار:_   ، محل اجرا : تهران

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف و PDCS پایانه گوگردی بندر خدمات و صادرات تمبک

نوع محصول :SIVACON S8 SIEMENS و PDCS
محدوده : 400 ولت و PLC  حوزه :  نفت و گاز
پیمانکار:OSI ، محل اجرا : تمبک

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف WTP نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت و PLC  حوزه : تولید و انتقال نیرو
پیمانکار:مپنا توسعه 1 ، محل اجرا : تهران

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و ضعیف 5 پست اصلی برق رسانی واحدهای پالایشگاه آبادان

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
SIMOPRIME WORLD SIEMENS
محدوده : 12کبلو ولت  و 400ولت
حوزه : نفت و گاز
پیمانکار: مشایع
محل اجرا : خوزستان آبادان (اروند)

سال 1398

تامین تابلوهای حفاظت و کنترل پست برق نخلستان سنگ آهن مرکزی(بافق)

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 کبلو ولت  حوزه : فولاد و مس
پیمانکار: پارس سازان فرابین  ، محل اجرا : یزد بافق

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و ضعیف و تابلوهای توزیع ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش

نوع محصول : SIMOPRIME A4 SIEMENS
SIVACON S8 SIEMENS
Distribution Panel
محدوده : 400 ولت و24کیلو ولت و 24کیلو ولت
حوزه : سایر صنایع
پیمانکار:TMB EPC SBU
محل اجرا :هرمزگان  جزیره کیش

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و ضعیف آبگیر فاز 14

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
SIMOPRIME WORLD SIEMENS
محدوده : 400 ولت و 12کیلو ولت
حوزه :نفت و گاز
پیمانکار:OSI / مپنا نیر پارس
محل اجرا :بوشهر عسلویه

سال 1398

تامین تابلوهای فشار ضعیف توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 14

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 کبلو ولت  حوزه :نفت و گاز
پیمانکار:IPMI ، محل اجرا :بوشهر عسلویه

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و ضعیف کاراخانه کاغذ سازی راشا کاسپین

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
SIMOSEC (Semi GIS) SIEMENS
SIMOPRIME A4 SIEMENS
SIMOPRIME WORLD SIEMENS
محدوده : 2412کیلو ولت و کبلو ولت و24کبلو ولت و400ولت
حوزه : سایر صنایع
پیمانکار: _  ، محل اجرا : زنجان

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و ضعیف قطار شهری تهران ایستگاه مترو هشتگرد

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
SIMOSEC (Semi GIS) SIEMENS
محدوده : 24کبلو ولت و400ولت
حوزه : سایر صنایع
پیمانکار: فراب ، محل اجرا : البرز هشتگرد

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط 36 کیلوولت کارخانه فروسیلیس پویان گهر

نوع محصول : HMS-N36 HYUNDAI
محدوده : 36کبلو ولت  حوزه :فولاد و مس
پیمانکار:_ ، محل اجرا : کرمان سیرجان

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط توسعه بندر شهید بهشتی (فاز 1)

نوع محصول : SIMOSEC (Semi GIS) SIEMENS
محدوده : 24کبلو ولت  حوزه :نفت و گاز
پیمانکار:OSI ، محل اجرا :  سیستان و بلوچستان چابهار

سال 1398

تامین تابلوهای فشار ضعیف و مارشالینگ پست برق نخلستان سنگ آهن مرکزی(بافق)

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت و 24کیلو ولت  حوزه : فولاد و مس
پیمانکار:پارس سازان فرابین  محل اجرا : یزد بافق

 

سال 1398

تامین تابلوهای فشار ضعیف و مارشالینگ پست برق نخلستان سنگ آهن مرکزی(بافق)

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت و 24کیلو ولت
حوزه : فولاد و مس    
پیمانکار:پارس سازان فرابین  
محل اجرا : یزد بافق

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف واحدهای NIB پالایشگاه پترو کنگان

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت  حوزه :فولاد و مس
پیمانکار:-  ، محل اجرا : بوشهر کنگان

سال 1398

تامین تابلوهای برق فشار متوسط و توزیع مجموعه مسکونی فرهیختگان در جزیره کیش

نوع محصول : SIMOSEC (Semi GIS) SIEMENS
SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت و 24کیلو ولت
حوزه : سایر صنایع    
پیمانکار: -
محل اجرا : هرمزگان  جزیره کیش

سال 1398

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف تصفیه آب کارخانه ذوب آهن فولاد اردکان

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت  حوزه : فولاد و مس    
پیمانکار: آبسان زلال  ، محل اجرا : یزد اردکان

سال 1397

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف کولینگ نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت  حوزه : تولید و انتقال نیرو    
پیمانکار:مپنا توسعه 1  ، محل اجرا : بوشهر عسلویه

سال 1397

امین سوئیچگیرهای فشار ضعیف کولینگ نیروگاه سیکل ترکیبی طوس

نوع محصول : SIVACON S8 SIEMENS
محدوده : 400 ولت  حوزه : تولید و انتقال نیرو    
پیمانکار:مپنا توسعه 1  ، محل اجرا : خراسان طوس

سال 1397

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط طرح توسعه پتروشیمی متانول کاوه

نوع محصول : SIMOPRIME WORLD SIEMENS
محدوده : 12 کیلو ولت  حوزه :پتروشیمی  
پیمانکار:_  ، محل اجرا :  بوشهر  دیر

سال 1397

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف پست برق پترو پالایش کنگان

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت  حوزه :پتروشیمی  
پیمانکار:داریان ، محل اجرا : بوشهر  کنگان

سال 1397

تامین و نصب و راه اندازی سوئیچگیرهای GIS پتروشیمی مروارید

نوع محصول :  8DA10 (GIS) SIEMENS
محدوده : 24 کیلو ولت  حوزه : پتروشیمی  
پیمانکار:_   ، محل اجرا : بوشهر عسلویه

سال 1396

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 13

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت  حوزه :نفت و گاز
پیمانکار:مپنا نیر پارس ، محل اجرا : بوشهر عسلویه

سال 1396

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسطو ضعیف ایستگاه های پمپ نفت آسار و پل بابا

نوع محصول : SIMOPRIME WORLD SIEMENS
SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 12 کیلو ولت و 400ولت
حوزه : نفت و گاز
پیمانکار: -  
محل اجرا :  لرستان- تهران

سال 1396

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط یوتیلیتی پالایشگاه اصفهان

نوع محصول : HMS-N36 HYUNDAI
HMS-N12 HYUNDAI
محدوده : 12 کیلو ولت و 36کیلو ولت
حوزه : نفت و گاز
پیمانکار: بینا  و آبسان زلال
محل اجرا : اصفهان پل کله

سال 1396

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت  حوزه : تولید و انتقال نیرو
پیمانکار:مپنا مکو  ، محل اجرا :  اردبیل مشگین شهر

سال 1396

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی توس

نوع محصول : SIMOPRIME WORLD SIEMENS
محدوده : 12 کیلو ولت  حوزه : تولید و انتقال نیرو
پیمانکار:مپنا مکو  ، محل اجرا : خراسان توس

سال 1396

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه

نوع محصول : SIMOPRIME WORLD SIEMENS
محدوده : 12 کیلو ولت  حوزه : تولید و انتقال نیرو
پیمانکار:مپنا مکو  ، محل اجرا :  بوشهر عسلویه

سال 1396

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف کارخانه پلی پروپیلن خمین

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت  حوزه :  پتروشیمی
پیمانکار: _   ، محل اجرا : مرکزی خمین

سال 1396

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف واحدهای 54، 55 پتروشیمی اروند

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400ولت  حوزه :  پتروشیمی
پیمانکار: فیدکو ، محل اجرا :  خوزستان بندر امام خمینی

سال 1396

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف مجتمع تجاری میکا مال

نوع محصول : HMS-N24 HYUNDAI
محدوده : 24 کیلو ولت  حوزه : سایر صنایع
پیمانکار:_  ، محل اجرا :  جزیره کیش

سال 1396

تامین 4 مجموعه سوئیچگیر فشار متوسط بست های برق مناطق استان فارس

نوع محصول : HMS-N24 HYUNDAI
محدوده : 24 کیلو ولت  حوزه : تولید و انتقال نیرو
پیمانکار:_  ، محل اجرا :  شیراز

سال 1396

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف پتروشیمی پارس

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت  حوزه : پتروشیمی
پیمانکار:مهر آراد ، محل اجرا : عسلویه

سال 1396

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف مشترکات نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت  حوزه : تولید و انتقال نیرو
پیمانکار:مپنا توسعه 1 ، محل اجرا : عسلویه

سال 1395

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف مشترکات نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 کبلو ولت  حوزه : تولید و انتقال نیرو
پیمانکار:مپنا توسعه 1 ، محل اجرا : اهواز

سال 1395

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف کولینگ نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 کبلو ولت  حوزه : تولید و انتقال نیرو
پیمانکار:مپنا توسعه 1 ، محل اجرا :  اردبیل مشگین شهر

سال 1396

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف واحد CTEP میدان نفتی آزادگان جنوبی

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت   حوزه : نفت و گاز     
پیمانکار:OEID  ، محل اجرا : اهواز

سال 1395

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و ضعیف مشترکات نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
SIMOPRIME WORLD SIEMENS
محدوده : 400 ولت و 12کیلو ولت  
حوزه : تولید و انتقال نیرو    
پیمانکار:مپنا توسعه 1  
محل اجرا : اردبیل مشگین شهر

 

سال 1394

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط واحد MHU کارخانه فولاد میانه

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
Type-Tested with VD4 VCB ABB
محدوده : 400 ولت و 12کیلو ولت  حوزه : فولاد و مس   
پیمانکار: AI ، محل اجرا :  تبریز میانه

سال 1394

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف و تابلوهای کنترلی راه آهن شهری تبریز

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت  حوزه : سایر صنایع   
پیمانکار: آترین   ، محل اجرا : تبریز

سال 1394

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف کولینگ نیروگاه سیکل ترکیبی یزد2

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت  حوزه : تولید و انتقال نیرو   
پیمانکار:مپنا توسعه 1  ، محل اجرا : یزد

سال 1393

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف احیاء کارخانه فولاد شادگان

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت  حوزه :  فولاد و مس   
پیمانکار:MME ، محل اجرا :  شلدگان

سال 1393

تامین سوئیچگیر فشار ضعیف و تابلوهای اتوماسیون و کنترل گندله سازی کارخانه فولاد خوزستان

نوع محصول:    SIVACON 8PT SIEMENS  

   400V: Range   حوزه: فولاد و مس  پیمانکار: شرکت مهندسی و اتوماسیون سیستم های بین المللی (IRISA)  محل اجرا: اهواز

سال 1393

تامین سوئیچگیرهای کارخانه مس چهل کوره

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت  حوزه :  فولاد و مس   
پیمانکار:NIPEC ، محل اجرا :  زاهدان

سال 1393

تامین سوئیچگیرهای 20 کیلوولت پست برق کارخانه کربنات سدیم

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
Tested with SION VCB SIEMENS
محدوده : 400 ولت و24کیلو ولت  حوزه : پتروشیمی   
پیمانکار:TMB  ، محل اجرا :  فیروز آباد

سال 1393

تامین سوئیچگیر و تابلوهای اتوماسیون و کنترل ایستگاههای قطار شهری متروی اصفهان-فاز2

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
Tested with SION VCB SIEMENS
محدوده : 400 ولت وPLC  حوزه : سایر صنایع
پیمانکار:تابیران ، محل اجرا :  اصفهان

سال 1392

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و ضعیف کارخانه گندله سازی فولاد خوزستان

نوع محصول :  SIVACON 8PT SIEMENS
Type-Tested with VD4 VCB ABB
محدوده : 400 کبلو ولت و 12کبلو ولت
حوزه : فولاد و مس پیمانکار:شرکت مهندسی و
اتوماسیون سیستم های بین المللی (IRISA) ، محل اجرا :  اهواز

سال 1392

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و ضعیف برق اضطراری فولاد خوزستان

نوع محصول :  SIVACON 8PT SIEMENS
Type-Tested with VD4 VCB ABB
محدوده : 400 کبلو ولت و 12کبلو ولت
حوزه : فولاد و مس  پیمانکار:TMB  ، محل اجرا :  اهواز

سال 1392

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و ضعیف بندر عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی

نوع محصول : Type-Tested with SION VCB SIEMENS
SIVACON 8PT SIEMENS
Type-Tested with SION VCB SIEMENS    
محدوده : 400 کبلو ولت و 36کبلو ولت و 24کبلو ولت
حوزه : نفت و گاز  پیمانکار:TMB  ، محل اجرا : عسلویه

سال 1392

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف واحد TS4 کارخانه پتروشیمی جم

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS    
محدوده : 400 کبلو ولت ، حوزه : پتروشیمی  
پیمانکار : - ، محل اجرا : عسلویه

 

سال 1391

تامین سوئیچگیرهای برق فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS    
محدوده : 400 کبلو ولت ، حوزه : نفت و گاز
پیمانکار : مپنا نیر پارس ، محل اجرا : عسلویه

 

سال 1391

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف فاز 19 میدان گازی پارس جنوبی

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS    
محدوده : 400 کبلو ولت ، حوزه : نفت و گاز
پیمانکار : کانرود ساز ، محل اجرا : عسلویه

سال 1391

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف فاز 19 میدان گازی پارس جنوبی

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 کبلو ولت  حوزه :نفت و گاز
پیمانکار: کانرود ساز  ، محل اجرا : عسلویه

سال 1391

تامین سوئیچگیرهای فشار ضعیف فاز 12 میدان گازی پارس جنوبی

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 کبلو ولت  حوزه :نفت و گاز
پیمانکار: سبلان گستر تهویه  ، محل اجرا : عسلویه

سال1390

تامین سوئیچگیرهای برق فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 کبلو ولت  حوزه :نفت و گاز
پیمانکار: IPMI  ، محل اجرا : عسلویه

سال1390

تامین سوئیچگیرهای برق فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 کبلو ولت  حوزه :نفت و گاز
پیمانکار:مپنا نیر پارس  ، محل اجرا : عسلویه

سال1390

تامین سوئیچگیرهای برق فاز 12 میدان گازی پارس جنوبی-EPC2

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 کبلو ولت  حوزه :نفت و گاز
پیمانکار:پترو پارس/کیسون ، محل اجرا : عسلویه

سال1389

تامین سوئیچگیرهای فشار متوسط و فشار ضعیف احیاء فولاد قائنات

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
Type-Tested with SION VCB SIEMENS
محدوده : 400 کبلو ولت ، 24 کبلو ولت  
حوزه :فولاد و مس
پیمانکار:کارخانه ساخت و ساز کیش (PCK)
محل اجرا : قاین

سال1389

تامین سوئیچگیرهای برق فشار متوسط و ضعیف و MCC و تابلوهای توزیع و سیستم PMS ایستگاه تقویت فشار گاز پل کله و دهق

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
Type-Tested with SION VCB SIEMENS
محدوده : 400 ولت ، 24 کبلو ولت  
حوزه :نفت و گاز
پیمانکار:ایران ایتوک
محل اجرا : اصفهان

سال 1388

تامین سوئیچگیرهای برق راه آهن شهری تهران (فاز 3 خط 4)

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 ولت ، حوزه :سایر صنایع
پیمانکار:پارسیان ریل نیرو
محل اجرا : تهران

 

سال 1388

تامین سوئیچگیرهای برق تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران (ماژول 5 و 6)

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
Type-Tested with SION VCB SIEMENS
محدوده : 400 ولت ، 24کیلو ولت ، حوزه :تولید و انتقال نیرو
پیمانکار:ژرف کار جم  ، محل اجرا : تهران

 

سال 1388

تامین سوئیچگیرهای واحدهای فرایندی پالایشگاه نفت لاوان

نوع محصول : SIEMENS SIVACON 8PT
محدوده : 400 ولت
حوزه : نفت و گاز
پیمانکار : IGC
محل اجرا : جزیره لاوان

سال 1388

تامین سوئیچگیرهای یوتیلیتی پالایشگاه نفت لاوان

نوع محصول :SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 کبلو ولت
حوزه : نفت و گاز
پیمانکار : IGC
محل اجرا : جزیره لاوان

سال 1388

تامین سوئیچگیر و تابلوهای اتوماسیون و کنترل ایستگاههای قطار شهری متروی اصفهان-فاز1

نوع محصول : SIVACON 8PT SIEMENS
محدوده : 400 کبلو ولت  
حوزه : سایر صنایع
پیمانکار: تابیران
محل اجرا : اصفهان

سال 1397

تامین قطعات یدکی سیستم روشنایی سطوح پروازی

محصول: روشنایی باند
کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال 1397

تامین و ساخت صندلی های فرودگاه ترمینال سلام

محصول: تجهیزات ترمینالی
کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال 1397

تامین و ساخت فاز دوم چراغهای روشنایی باند هلی پد پروژه ایران مال

محصول: روشنایی هلی پد، کارفرما: ایران مال

سال 1397

تامین و ساخت قطعات یدکی علائم سطوح پروازی

محصول: روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال 1396

تامین،ساخت، نصب و راه اندازی سیستم روشنایی باند CATII باند جنوبی فرودگاه کیش

محصول: روشنایی باند
کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال 1396

تامین،ساخت، نصب و راه اندازی بزرگترین هلی پورت ایران (هلی پورت فرودگاه بین المللی کیش)

محصول: روشنایی هلی پد
کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال 1396

تهیه،ساخت، نصب و اجرای تاسیسات و تجهیزات برقی وسیستم های LV ترمینال جدید بین المللی و داخلی، موتورخانه و تونل تاسیسات فرودگاه کیش (شامل ساخت 10 عدد PBB و غیره)-EPC

محصول: EPC (PBB , …)
کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال 1396

تامین و نصب دو دستگاه دیزل ژنراتور 150 KW فرودگاه هندورابی

محصول: تابلو برق، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال 1396

تامین و ساخت فاز اول چراغهای روشنایی هلی پد پروژه ایران مال

محصول: روشنایی هلی پد، کارفرما: ایران مال

سال1395

تامین چراغ ضد انفجار Obstruction

محصول: روشنایی هلی پد، کارفرما: وزارت نفت

سال 1395

تامین و ساخت تجهیزات جانبی سیستم روشنایی باند فرودگاه

محصول: روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال 1395

ساخت، نصب و راه اندازی 50 دستگاه ساین LED (برای 16 عدد از فرودگاههای کشور)

محصول: روشنایی باند
کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1395

تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات روشنایی باند فرودگاه هندورابی

محصول: روشنایی باند
کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال 1395

ساخت تابلوهایLED علائم سطوح پروازی فرودگاه عسلویه

محصول: روشنایی باند
کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال 1395

ساخت،نصب و راه اندازی تابلوهایLED علائم سطوح پروازی فرودگاه خارک

محصول: روشنایی باند، کارفرما: وزارت نفت

سال 1395

تامین و ساخت تجهیزات جانبی سیستم روشنایی باند فرودگاه خرم آباد

محصول: روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال 1395

تامین و ساخت تجهیزات جانبی سیستم روشنایی باند فرودگاه اهواز

محصول: روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال 1395

تامین و ساخت تجهیزات جانبی سیستم روشنایی باند فرودگاه بندرعباس

محصول: روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال 1395

تامین و ساخت تجهیزات یدکی سیستم روشنایی باند فرودگاه شیراز

محصول: روشنایی باند
کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال 1394

اجرای هلی پد هلال احمر بجنورد

محصول: روشنایی هلی پد، کارفرما: هلال احمر

سال 1394

تامين لامپ های فرودگاهی

محصول: روشنایی باند
کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال 1394

تامین قطعات یدکی تجهیزات روشنایی باند

محصول: روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال 1394

تامین چراغ های روشنایی باند فرودگاه شاهرود

محصول: روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1393

تامین ترانسهاي فرودگاه مهرآباد

محصول: روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

 

سال1393

ساخت و نصب قطعات اسكلت فلزي ترمينال جديد فرودگاه كيش

محصول: سازه فلزی، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1393

فروش و نصب تابلوهاي برق فرودگاه مهرآباد

محصول: تابلو برق، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1393

تامين و اجرا روشنايی هلی پد فاز 12

محصول: روشنایی هلی پد، کارفرما: وزارت نفت

سال1393

تجهيزات روشنايی باند فرودگاه نجف

محصول: روشنایی باند، کارفرما: فرودگاه نجف (بین المللی)

سال1392

فروش تجهيزات روشنایی باند به شركت فرودگاهها

محصول: روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1392

تامين لامپ های فرودگاهی

محصول: روشنایی باند
کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1391

تهيه و نصب تابلوهاي برق فرودگاههاي كشور

محصول تابلو برق، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال 1391

فروش ترانسها و بريكرهای فرودگاه بوشهر

محصول تابلو برق، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1391

فروش ترانسها و بريكرهای فرودگاه بوشهر

محصول تابلو برق، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1391

فروش سيستمهای روشنایی LED فرودگاه بجنورد

محصول تابلو برق، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1391

فروش چراغهای بيكن

محصول تابلو برق، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال 1391

ساخت و تحويل صندلی های فرودگاهی

محصول : تجهیزات ترمینالی
کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

 

سال1390

فروش سيستم روشنایی فرودگاه شاهرود

محصول : روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1390

فروش دكلهای روشنایی فرودگاههای سودان

محصول : روشنایی اپرون
کارفرما: شركت يويانگ (بین المللی)

 

سال1389

فروش تجهيزات روشنایی باند به شركت فرودگاهها

محصول : روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1387

فروش و نصب تجهيزات روشنایی باند به فرودگاه كيش CAT I, CAT II

محصول : روشنایی باند
کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1386

تهيه و نصب تجهیزات روشنایی باند فرودگاه عسلويه CAT II

محصول : روشنایی باند
کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1386

طراحي، ساخت و نصب دكلهای روشنایی فرودگاهها

محصول : روشنایی اپرون، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1386

خريد علائم اطلاعاتی و راهنمايی سطوح پروازی ساين 450 برای پنج فرودگاه کشور

محصول : روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال 1385

احداث پستها و اجرای روشنایی باند فرودگاه كيش

محصول : روشنایی باند
کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1385

تهيه و نصب تجهيزات و اصلاح شبكه و پستهای برق فرودگاه اصفهان

محصول : تابلو برق، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1384

طراحي، ساخت و نصب دكلهای روشنایی فرودگاه كيش

محصول : روشنایی اپرون، کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1384

نصب و راه اندازی سيستم روشنایی فرودگاه عسلويه

محصول : روشنایی باند
کارفرما: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال1383

راهبری، تعمير و نگهداری روشنایی باند فرودگاه امام خمينی

محصول : روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1383

تجهيزات روشنایی باند فرودگاه اصفهان

محصول : روشنایی باند، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1382

طراحی ، ساخت و نصب سيستم روشنایی Inter Charge جاده های فرودگاه امام خمينی

محصول : تابلو برق، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1382

ساخت و نصب دكلهای روشنایی فرودگاه مهرآباد

محصول : روشنایی اپرون
کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1380

تهيه طرح و ساخت قطعات و اجرای سنگ نمای داخلی ترمينال بصورت خشكه چينی (فرودگاه امام خمینی)

محصول : سازه فلزی، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال1377

توليد 3000 تن ناودانی برای احداث ترمينال فعلی فرودگاه امام خمينی

محصول : سازه فلزی، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال 1377

ساخت و نصب دكلهای روشنایی اپرون فرودگاهی (فرودگاه امام خمینی)

محصول : روشنایی اپرون
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

استادیوم شهریار

نوع محصول: Jet 2000  نام کارفرما: توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

استادیوم سبزه وار

نوع محصول: LightMaster One   نام کارفرما: توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

استادیوم شهر قدس

نوع محصول: LightMaster One
نام کارفرما: توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

 

بزرگراه خلیج فارس

نوع محصول: ĺnnova   
نام کارفرما: عمران و خدمات شهری کيش

 

استادیوم بوشهر

نوع محصول: LightMaster One   
نام کارفرما: توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

 

 

استادیوم تختی آبادان

نوع محصول: LightMaster One  
نام کارفرما: پالايش نفت آبادان

استادیوم دامغان

نوع محصول: Jet 2000  
نام کارفرما: توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

 

استادیوم رباط کریم

نوع محصول: Jet 2000  
نام کارفرما: توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

 

استادیوم ساوجبلاغ

نوع محصول: Jet 2000  
نام کارفرما: توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

استادیوم ملارد

نوع محصول: Jet 2000  
نام کارفرما: توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

استادیوم ورامین

نوع محصول: Jet 2000  
نام کارفرما: توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

استادیوم یادگار امام قم

نوع محصول: LightMaster One  
نام کارفرما: توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

پالایشگاه ستاره خلیج فارس

نوع محصول: Jet 1000  
نام کارفرما: پالايشگاه ستاره خليج فارس

پروژه بندر شهید رجایی

نوع محصول: Jet 1000 ، نام کارفرما: موسسه مکين

فاز 20 و 21 پارس جنوبی

نوع محصول: Jet 1000  
نام کارفرما: مهندسي و ساختمان صنايع نفت

فرودگاه امام خمینی

نوع محصول: MVF 480
نام کارفرما: فرودگاه امام خمينی

فرودگاه بین المللی خلیج فارس

نوع محصول: Jet 1000   
نام کارفرما: سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس

فرودگاه کیش

نوع محصول: Jet 1000   
نام کارفرما: توسعه و مديريت بندر و فرودگاه کيش

 

سال 1400

احداث پست برق پست 132/20 کیلوولت کارخانه فولاد خیام نیشابور

کارفرما: شرکت فولاد خیام
محل انجام پروژه:خراسان-نیشابور
وضعیت: در حال انجام ، نوع قرارداد: EPC

سال 1398

اجرای کامل تاسیسات برق ترمینال، موتورخانه، تاسیسات زیربنایی، روشنایی محوطه، نیروگاه، پست برق فشار متوسط و ضعیف ترمینال جدید فرودگاه کیش

کارفرما: سازمان منطقه آزاد کیش
محل انجام پروژه: جزیره کیش
وضعیت: در حال انجام

سال 1397

اجرای سیستم روشنایی مسیر پرواز فرودگاه امام

نوع قرارداد : Maintenance & Operation
کارفرما: شرکت هواپیمایی ایران
محل انجام پروژه: تهران، وضعیت: اتمام پروژه

سال 1396

اجرای سیستم روشنایی مسیر پرواز فرودگاه چابهار

نوع قرارداد: Maintenance & Operation
کارفرما: منطقه آزاد چابهار، محل انجام: چابهار
وضعیت: اتمام پروژه

سال 1397

نصب، راه اندازی و تعمیر و نگهداری برق، مکانیک و سیستم های F&G تونل توحید

نوع قرارداد: Maintenance & Operation
کارفرما: شهرداری تهران ، محل انجام: تهران
وضعیت: اتمام پروژه

سال 1395

اجرای سیستم روشنایی فرودگاه عسلویه خلیج فارس (فاز 2)

نوع قرارداد: Maintenance & Operation
کارفرما: PSEEZ ، محل انجام: عسلویه
وضعیت: اتمام پروژه

سال 1394

اجرای سیستم روشنایی فرودگاه عسلویه خلیج فارس (فاز 1)

نوع قرارداد: Maintenance & Operation
کارفرما:PSEEZ ، محل انجام: عسلویه
وضعیت: اتمام پروژه

سال 1396

احداث پست برق فشار قوی 63/20KV کارخانه کربنات سدیم کاوه

نوع قرارداد: PC ، کارفرما: شرکت گروه صنعتی کاوه
محل انجام: فارس- فیروز آباد ، وضعیت: اتمام پروژه

سال 1395

تامین 30 عدد ترانسفورماتورهای قدرت فرودگاههای کشور

نوع قرارداد: P
کارفرما: شرکت مادر تخصصی فرودگاهی
محل انجام: ایران ، وضعیت: اتمام پروژه

سال 1392

احداث پست اصلی 36 کیلوولت و پست فرعی 20 کیلوولت بندر خدماتی پارس عسلویه

نوع قرارداد: PC ، کارفرما: PSEEZ
محل انجام: بوشهر- عسلویه ، وضعیت: اتمام پروژه

سال 1393

احداث برق اضطراری فولاد خوزستان

نوع قرارداد: PC ، کارفرما: KSC
محل انجام: اهواز- خوزستان ، وضعیت: اتمام پروژه

سال 1391

اجرای بخش برق تصفیه خانه آب جنوب غرب تهران

نوع قرارداد: PC
کارفرما: آب و فاضلاب تهران شرکت آب
محل انجام: تهران ، وضعیت: اتمام پروژه

سال 1388

اصلاح شبکه برق و پستهای فرعی برق فرودگاه اصفهان

نوع قرارداد:PC، کارفرما: شرکت هواپیمایی ایران
محل انجام: اصفهان ، وضعیت: اتمام پروژه

سال 1388

اجرای خط انتقال نیرو 63 کیلوولت عامری به امین اشرفی

نوع قرارداد: PC
کارفرما: شرکت برق منطقه ای استان تهران
محل انجام: تهران ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1384

تامین و اجرای پست برق 132/20 کیلوولت ارومیه 4

نوع قرارداد: PC
کارفرما: شرکت برق منطقه ای استان اذربایجان
محل انجام: ارومیه ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1384

تامین و اجرای پست برق 132/20 کیلوولت سردرود

نوع قرارداد: PC
کارفرما: شرکت برق منطقه ای استان اذربایجان بوشهر- عسلویه
محل انجام: ارومیه ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1383

توسعه پست های 230/63 کیلوولت نقش جهان و راوند

نوع قرارداد: Turnkey
کارفرما: شرکت برق منطقه ای اصفهان
محل انجام: راوند- کاشان ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1383

توسعه پست های 400/230/63/20 کیلوولت زنجان

نوع قرارداد: PC
کارفرما: شرکت برق منطقه ای زنجان
محل انجام: زنجان ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1382

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت چشمه سفید

نوع قرارداد:PC ، کارفرما: سازمان توانیر
محل انجام: چشمه سفید- کرمانشاه
وضعیت: اتمام پروژه

سال1382

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت افراجرد

نوع قرارداد:PC ، کارفرما: سازمان توانیر
محل انجام: افراجرد- همدان ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1382

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت اسلام آباد غرب

نوع قرارداد:PC ، کارفرما: سازمان توانیر
محل انجام: اسلام آباد غرب- کرمانشاه ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1382

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت کارخانه آلومینیوم سازی اراک

نوع قرارداد:PC ، کارفرما شرکت المینیوم اراک
محل انجام: اراک ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1381

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت زاهدان

نوع قرارداد: PC
کارفرما: شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
محل انجام: زاهدان ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1381

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت خاش

نوع قرارداد: PC
کارفرما: شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
محل انجام: خاش ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1381

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت کنگاور

نوع قرارداد: PC ، کارفرما: شرکت برق منطقه ای غرب
محل انجام: کنگاور- کرمانشاه ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1380

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت سر پل ذهاب

نوع قرارداد:PC ، کارفرما: شرکت برق منطقه ای غرب
محل انجام: سرپل ذهاب - کرمانشاه ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1380

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت ساری 2

نوع قرارداد: PC
کارفرما: شرکت برق منطقه ای مازندران
محل انجام: ساری ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1380

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت بابل 2

نوع قرارداد:PC
کارفرما: شرکت برق منطقه ای مازندران
محل انجام: بابل ، وضعیت: اتمام پروژه

سال1380

احداث پست برق پست 230/63 کیلوولت قائمشهر 2

نوع قرارداد:PC، کارفرما: شرکت برق منطقه ای مازندران
محل انجام: قائم شهر- مازندران ، وضعیت: اتمام پروژه

4 پست 63کیلوولت رفسنجان (قیدار، غایتی، گرماب ، شهید رجایی)

نام کارفرما :  شرکت برق منطقه ای زنجان
نوع محصول  :سازه فلزی

 

 

500 تن سازه فلزی پتروشیمی صدف عسلویه

نام کارفرما: شرکت پتروشيمی صدف عسلويه  
نوع محصول: سازه فلزی

 

140 عدد کانتینر

نام کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا(مکو)
نوع محصول: سازه فلزی خاص

 

استادیوم های بیرجند ، بوکان ، دامغان ، رباط کریم ، ساوجبلاغ ، سبزه وار ، شهداي رودهن ، شهر قدس ، شهریار ، ملارد ، ورامین ، اكباتان ، بوشهر ، قم ، زمين بيس بال كرج ، زمين چمن شهرداري رودهن

نام کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
نوع محصول: برج روشنايی

 

پست 230کیلوولت کاشان راوند پست 230کیلوولت نقش جهان اصفهان

نام کارفرما: شرکت برق منطقه ای اصفهان
نوع محصول: سازه فلزی

 

ایستگاه های گل گهر، سيرجان، انشعاب

نام کارفرما: اداره كل راه آهن هرمزگان
نوع محصول: برج روشنایی

 

ايستگاه گازی پارچين، سمنان و دشت

نام کارفرما: شرکت سكاف نوع محصول: برج روشنايی

 

ايستگاههای تقويت فشار گاز سيرجان ، آب شيرين و فشار گاز تكاب

نام کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ايران
نوع محصول: برج روشنايی

 

برج نوری 30 متری

نام کارفرما: فرودگاه همدان نوع محصول: برج روشنايی

 

پالایشگاه ستاره خلیج فارس

نام کارفرما: شرکت صنايع پتروشيمی خليج فارس
نوع محصول: برج روشنايی

پالايشگاه های تهران ، شازند و انبار نفت يزد

نام کارفرما: شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی ايران
نوع محصول: برج روشنايی

پایه های 25متری ایستگاه تقویت فشار گاز صفاشهر

نام کارفرما: شرکت شيما فرمند  نوع محصول: برج روشنايی

پایه های روشنایی 9 متری

نام کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ايستگاه تقويت فشار گاز دهق و پل کله   
نوع محصول: پايه چراغ

پتروشيمي جم ، كاويان - طرح اوره و آمونياك

نام کارفرما: شرکت ملی پتروشيمی
نوع محصول: برج روشنايی

 

پروژه تقویت فشار گاز دهق و پل کله

نام کارفرما: شرکت ملی گاز ايران
نوع محصول: برج روشنايی

 

پروژه توربو كمپرسور

نام کارفرما: شرکت مكو(مهندسی وساخت برق وكنترل مپنا)
نوع محصول: سازه فلزی

 

پروژه همدان و بيجار

نام کارفرما: شرکت شيما فرمند نوع
محصول: برج روشنايی

 

خط امين اشرافي-عامري ، خط پرديس- درياچه لار ، خط دوشان تپه

نام کارفرما: شرکت برق منطقه ای تهران
نوع محصول: برج روشنايی برج انتقال نيرو

 

دكل هاي مخابراتي

نام کارفرما: شرکت مخابرات ايران
نوع محصول: برج مخابراتی

 

روشنایی اپرون

نام کارفرما: فرودگاه سنندج نوع محصول: برج روشنايی

روشنایی بندر خرمشهر

نام کارفرما: شرکت افق سحر اروند
نوع محصول: برج روشنايی

 

برج روشنايي 100 ايستگاه دكل سراسر كشور

نام کارفرما: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ايران
نوع محصول: برج روشنايی

روشنايي جزیره قشم

نام کارفرما: سازمان منطقه آزاد قشم
نوع محصول: برج روشنايی

 

سازه های ترمینال جدید فرودگاه کیش

نام کارفرما: شرکت ملی ساختمان
نوع محصول: سازه فلزی خاص

 

سايت و پل پتروشيمی ماهشهر

نام کارفرما: سازمان منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی
نوع محصول: برج روشنايی

 

شهرك هاي صنعتی تهران

نام کارفرما: وزارت صنايع نوع محصول: برج روشنايی

فرودگاه خليج فارس

نام کارفرما: سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژيی پارس
نوع محصول: برج روشنايی

 

فرودگاه كيش

نام کارفرما: شرکت توسعه و مديريت بندر و فرودگاه كيش
نوع محصول: برج روشنايی

 

فولاد لرستان

نام کارفرما: شرکت فولاد لرستان
نوع محصول: برج روشنايی

 

متانول كاوه

نام کارفرما: گروه صنعتی كاوه
نوع محصول: برج روشنايی

نيروگاه خرمشهر ، يزد ، پرند و اروميه

نام کارفرما: سازمان توسعه برق ايران
نوع محصول: پايه برق گير

 

نيروگاه خرمشهر ، يزد ، پرند و اروميه

نام کارفرما: سازمان توسعه برق ايران
نوع محصول: پايه برق گير