×

تابلوهای برق

واحد تابلوهای برق گروه صنعتی تولید ملزومات برق (TMB) با بیش از 37 سـال تجربه در صنعت برق کشـور و با کارخانه ای مجهز و مدرن با مسـاحت 15000 متر مربع واقع در شهرک صنعتی سپهر نظر آباد (استان البرز ) بعنوان یکی از تولیدکنندگان مطرح تابلوهای برق فشار ضعیف و فشار متوسط شناخته می شود.

تولیدات این واحد به چهار گروه اصلی تقسیم می شود که عبارتند از :
 

 • تابلو های برق فشار ضعیف تا سطح 7010 آمپر
 • تابلوهای برق فشـار متوسـط تا سـطح 24 کیلوولت
 • تابلوهای برق فشـار متوسـط تا سـطح 36 کیلو ولت
 • تابلو های کنترل و حفاظت اتوماسیون صنعتی

محصولات

تابلوهای برق فشار ضعیف کشویی و فیکس

تابلوهای فشار ضعیف کشویی و فیکس از سال 2001 میلادی تحت لیسانس SIEMENS ، با نام های 8 PT SIVACON و SIVACON S8 با آخرین استاندارد 1-61439 IEC جهت بکارگیری در پروژه های مختلف نفت، گاز، پتروشیمی (دارای تاییدیه استاندارد نفتی shell (، نیروگاه، فولاد، مس و دیگر صنایع و در کاربردهای مختلف به شرح ذیل در کارخانجات این شرکت در داخل و خارج از کشور طراحی و تولید می گردند :

 • Power Center
 • Distribution panel
 • Motor Control Center (MCC)
 • Capacitor Bank

تابلوهای برق فشار متوسط کشویی و فیکس

تابلو های فشـار متوسـط کشـویی و فیکس تا سـطح 24 کیلوولت تحت لیسـانس SIEMENS آلمان و با نام SIMOPRIME A4 & World و تا سـطح 36 کیلوولـت تحت لیسـانس HYUNDAI کره جنوبی ، با نـام HMS طراحی و تولید می گردند.
در راستای توسعه روابط همکاری با شـرکت SIEMENS علاوه بر طراحی وتولید تابلوهای فوق، این شـرکت در زمینـه طراحـی و تولیـد تابلوهای SemiGIS با نام SIMOSEC جهت پست های توزیع و همچنین طراحـی، تامین، نصب و راه انـدازی تابلو های بـرق36KV GIS جهـت پـروژه های مهم نفت، گاز، پتروشـیمی، فولاد، مس، نیروگاه و دیگر صنایع با برند زیمنس آلمان فعالیت می نماید.

طراحی و اجرای سیستمهای اتوماسیون حفاظت و کنترل

شـرکت تولید ملزومات برق با توجه به تجارب خود در اجرای پیمانکاری پروژه های تاسیسـات و پسـت های برق، طراحی و سـاخت تابلوهای برق فشـار ضعیف و متوسـط برای اجرای سیسـتم های کنترل و اتوماسیون با استفاده از تکنولوژی و استانداردهای روز دنیا به صورت EPC به شرح ذیل فعالیت می نماید:

 • Industrial Automation
 • Power Distribution Control System (PDCS)
 • Power Management System (PMS)
 • F&G
 • Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
 • Building Management System (BMS)