×

پروژه های EPC

واحد پروژه های پیمانکاری (EPC)

گروه صنعتی تولید ملزومات برق با بیش از 37 سال حضور فعال و مسـتمر در صنعت برق کشور و با تکیه بر توان فنی، مهندسی، بازرگانی، تجارب مدیران و کارشناسـان، تجهیزات و ماشین آلات و همچنین سوابق پیمانکاری در زمینه های مهندسـی پایه، تامین تجهیزات، نصب، اجرا و راه اندازی تاسیسات، سیسـتم های الکتریکال و مکانیکال، طراحی، تامین و احداث پست های برق، خطوط انتقال، سیستم BOP نیروگاهی، پروژه های صنعتی، ساختمانی وخاص، پروژه های نفت، گاز، پتروشـیمی، پالایشـگاه، نیروگاه، فولاد، مس، فرودگاه ودیگر صنایع فعالیت می نماید.

اين شـرکت با داشتن گواهينامه :

• رتبه 1 پيمانکاری نيرو زير رشـته پست ها و خطوط انتقال و توزيع نيرو
• رتبه 1 پيمانکاری تاسيسات و تجهيزات
• رتبه 5 راه و ترابری
• رتبه 5 سـاختمان و ابنیه
سـابقه درخشانی در حوزه ساخت تجهيزات صنعت برق و اجرای پروژه ها به روش EPC به جای گذاشته است.

خدمات

خدمات مهندسی

• طراحی پايه و تفصيلی پروژه ها
• مطالعه اسناد و مشخصات فنی طرح
• تهیه و ارائه نقشه های بخش های مختلف بصورت پایه و تفصیلی
• انجام محاسـبات ترانسفورماتورها، دیزل ژنراتورها، سیسام های
اظطراری، برق گیر و حفاظت از صاعقه، سیسـتم زمین، کابل، سیسـتم روشنایی و ...

تامين تجهيزات

• تهيه فهرست تامين کنندگان کالا
• دريافت پيشنهادات و ارزيابی فنی و اقتصادي آنها
• انتخاب روشهاي تامين و تبادل وجوه و اعتبارات
• نظارت بر ساخت و مديريت بازرسي هاي لازم
• مديريت مراحل حمل، ترخيص و تحويل کالا

اجراي پروژه ها

اجرای کامل پروژه ها بر اساس طرح و برنامه زمانی ارائه شده ( از تحویل زمین تا کارهای ساختمانی و نصب و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز پروژه)

خدمات مديريتي ومشاوره اي

• مديريت پروژه ها با ساختار مديريت طرح يا مديريت پيمان
• تهيه طرح هاي توجيهی فنی و اقتصادي پروژه هاي کليد در دست