×

اخبار

1401/04/08

اولین سیستم روشنایی چشمک زن مسیر تقرب هواپیما (SFLS) در ایران

اولین سیستم روشنایی چشمک زن مسیر تقرب هواپیما (SFLS) در ایران

اولین سیستم روشنایی چشمک زن مسیر تقرب هواپیما (SFLS) در ایران به همت متخصصین توانمند شرکت دانش بنیان تولید ملزومات برق تولید و در فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز نصب گردید.